CNPF a ales cinci firme ce vor efectua auditul la companiile de asigurări

shadow
Vineri, 08.11.2019 05:23   1484
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a decis că doar cinci mari companii de audit vor putea face audit la 9 companii de asigurări ce au dreptul de a emite "Carte Verde".

E vorba de cinci mari companii internaționale de audit - Ernst & Young, BDO, KPMG, PricewaterhouseCoopers și Deloitte &Touche.

Potrivit unei decizii a CNPF, misiune de audit efectuată de către auditori urmează să înceapă, cel târziu, la sfârșitul lunii noiembrie 2019 și se va încheia până la 1 februarie 2020. 

Scopul auditului este de evaluarea activelor și pasivelor ale asigurătorilor licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă „Carte Verde”, fără a se limita la acestea (misiune de audit).

"Misiunea de audit va include o evaluare a portofoliului de asigurări deținut de societățile de asigurări cu scopul de a stabili obligațiile ce decurg din contractele de (re)asigurare, o evaluare a proceselor de risc aferente și o evaluare a tuturor activelor și pasivelor societăților de asigurări, inclusiv rezervelor tehnice de asigurare", potrivit CNPF.

Cele 9 societăți de asigurări care urmează a fi auditate sunt Acord Group, Asterra, Donaris-VIG, Grawe Asigurări, General Asigirări, Moldasig, Moldcargo, Moldova-Astrovaz și Klassika Asigurări.

Advertisement

Potrivit deciziei autorității, planurile de lucru vor fi prezentate CNPF în 14 zile de la data începerii evaluării activelor și pasivelor. Fiecare auditor va participa la o întâlnire pregătitoare cu CNPF pentru a furniza o prezentare generală a domeniului de aplicare, a ipotezelor principale și a instrumentelor folosite la evaluarea cerințelor prudențiale financiare.

"Auditorii pot, în orice moment, pe durata procesului de audit, să întocmească o scrisoare complementară în cazul în care consideră că CNPF trebuie să fie informată cu privire la fapte și aspecte care sunt sau pot fi urgente sau de interes special și importanță pentru finalizarea cu succes a exercițiului privind evaluarea activelor și pasivelor", susține CNPF.

Totodată auditorii vor prezenta CNPF rapoartele finale privind rezultatele evaluării activelor și pasivelor până la 14 februarie 2020, cel târziu.

Compania de audit urmează să prezinte Raportul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate, precum și bilanțul contabil ajustat la data de referință, după corecțiile care rezultă din evaluarea îndeplinită în urma auditului anexate la Raportul cu privire la auditul în scop de supraveghere de la companiile de asigurări.

CNPF precizează că în cazul în care auditorul constată sau bănuiește fraude sau acțiuni frauduloase, încălcarea legislației sau actelor normative, acesta trebuie să raporteze imediat către CNPF.

La solicitarea CNPF, auditorul trebuie să ofere recomandări cu privire la necesitatea unei investigații speciale pentru a stabili existența și gravitatea acestor încălcări și a furniza o estimare neobligatorie a costului unei astfel de investigații suplimentare, în cazul în care ar fi necesară, se mai arată în decizia CNPF.Oportunitati