Naționalizarea Aeroportului se amână! Cum judecătorii sabotează dosarul Avia Invest

shadow
Luni, 04.11.2019 08:02   3015
Timp de aproape două luni cererea Agenției Proprietății Publice (APP), prin care s-a solicitat judecătorilor recunoașterea nulității contractului din 30 august 2013 de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău, așa și nu a fost pusă pe rol fiind „plimbată” prin instanțele din Chișinău, care își declinau competența.

Acum două luni, Guvernul Maia Sandu abroga patru Hotărâri din anii 2012-2013 ale Executivului care vizau concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău.

Contract abuziv ce trebuie declarat nul

Peste câteva zile, premierul Maia Sandu anunța într-o postare pe Facebook că, pe 10 septembrie 2019, Agenția Proprietății Publice a depus o cerere de chemare în judecată împotriva SC „Avia Invest” SRL prin care a solicitat recunoașterea nulității contractului din 30 august 2013 de concesiune a activelor aflate în gestiunea ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora.

„Considerăm că acest contract de concesiune este unul abuziv, a fost încheiat cu multiple încălcări ale cadrului normativ în vigoare, fiind, de asemenea, în detrimentul interesului statului. Credem că există suficiente argumente pentru declararea nulității contractului de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău", susținea Maia Sandu.

Datele de pe portalul instanțelor judecătorești, instante.justice.md, arată că într-adevăr pe 10 septembrie 2019 șeful APP, Eugeniu Moraru, s-a adresat cu cerere de chemare în instanța de judecată către SC „Avia Invest” SRL, „solicitând recunoașterea nulității contractului nr.4/03 din 30.08.2013 de concesiune a activelor aflate în gestiunea ÎS Aeroportul Internațional Chișinău și a terenului aferent acestora, restituirea activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acesteia în termen de 30 de zile din data intrării în vigoare a hotărârii judecătorești”.

Dosar plimbat prin instanțe

De aici se începe partea cea mai curioasă. Mold-Street.com a reconstituit parțial cum a navigat dosarul prin instanțe.

13 septembrie 2019: Conform fișei de repartizare a dosarului, cauza civilă a fost repartizată în mod automat-aleatoriu, pe 13 septembrie 2019, judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Alexei Maria.

16 septembrie 2019: Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, magistratul Alexei Maria a declinat competența de la examinarea cauzei civile înaintate de către APP (în încheierea Curții de Apel pe acest caz până și denumirea instituției este blurată!).

În susținerea concluziei sale, instanța a invocat faptul că se impune „necesitatea transmiterii cauzei civile completului specializat în materie de contencios administrativ pentru examinare, conform competenței, or obiectul acțiunii derivă dintr-un contract administrativ”.

19 septembrie 2019: Prin încheierea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Ţurcanu, s-a dispus redistribuirea cauzei, în mod aleatoriu, prin intermediul PIGD, unui alt judecător, specializat în materie de contencios administrativ, pentru examinare.

Advertisement

Astfel, cauza i-a fost repartizată judecătoarei de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, Tatiana Avasiloaie.

30 septembrie 2019: Judecătoarea Tatiana Avasiloaie a dispus suspendarea procesului la examinarea cauzei civile înaintată de APP împotriva Avia-Invest SRL și a transmis cauza spre soluționarea conflictului (negativ) de competență la Curtea de Apel Chișinău. Instanța judecătorească a invocat că această cauză este una civilă de drept comun și nu de contencios administrativ.

17 octombrie 2019: Cauza a fost distribuită în mod aleatoriu și transmisă unui complet din trei judecători ai Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, în frunte cu Nelea Budăi.

24 octombrie 2019: Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău examinează în ședință conflictul de competență. Studiind materialele cauzei Colegiul atestă că, în speță, lipsește conflictul de competență și cauza urmează a fi returnată spre examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Conflictul de competență a fost invocat ilegal și creat artificial

„Colegiul în mod distinct, dar cu titlu de principiu, pune în evidență faptul și subliniază că cadrul legal pertinent și anume art.331, 43 și 44 Codul de Procedură Civilă prezumă apariția conflictului de competență doar dintre diferite judecătorii.

Colegiul notează faptul că problema privind competența instanțelor este o chestiune de drept și normele legale incidente sunt de o strictă interpretare, iar acest aspect juridic exclude dispute referitor la competență dintre judecători, din cadrul aceleiași judecătorii, indiferent de sediile în care aceștia sunt amplasați sau dintre completele de judecată din același sediu a unei judecătorii.

O altă abordare a problemei ce vizează competența, în accepțiunea Colegiului, este de natură să conducă la violarea art.32 din CPC care stipulează că nimeni nu poate fi lipsit, fără consimțământul său, de dreptul la judecarea cauzei sale de către judecătorul în a cărui competență cauza respectivă este dată prin lege.

Este cert și nu se contestă împrejurarea că sediul Centru și sediul Râșcani fac parte integră a unei singure judecătorii și anume Judecătoria Chișinău, fapt confirmat prin anexa nr.2 la Legea privind organizarea judecătorească. Din acest punct de vedere, pretinsul conflict de competență este invocat ilegal, acesta fiind creat artificial.

Cererea APP ar urma să fie examinată în procedura contencioasă generală

Aici, Colegiul consideră necesar să precizeze faptul că, dacă în cadrul unei judecătorii, fie și cu mai multe sedii, are loc specializarea completelor de judecată pe ramuri de drept, atunci cauzele destinate completelor specializate urmează să fie aduse în fața acestor judecători prin repartizare aleatorie, sau după caz, prin refuzul în conexarea unor pretenții, care țin de competența judecătorilor specializați, ori prin separarea lor, așa cum prevăd cerințele coroborate din art.172, 173, 187 și 188 din CPC.

Deci, pornind de la obiectul autentic al litigiului, se reține că acesta poartă amprenta certă a unui litigiu de drept comun și nu de contencios administrativ. Pe cale de consecință, ținând cont de circumstanțele constatate și normele de drept invocate supra, având în vedere faptul că competența jurisdicțională constituie unul dintre elementele fundamentale ale legalității procesului civil, Colegiul reține că competentă să judece prezenta cerere de chemare în judecată este Judecătoria Chișinău, în procedura contencioasă generală, având în vedere că litigiul dedus judecății nu urmează a fi examinat de către instanța specializată în materia de contencios administrativ”, se mai arată în decizia Colegiului Curții de Apel.

Mai adăugăm că, deocamdată, pe pagina instanțelor nu a apărut informația despre cine va examina cererea APP și când va fi prima ședință.

Cine gestionează Aeroportul

Amintim că cererea APP venea și după ce, pe 30 august 2019, compania NR Investments Ltd din offshorul Guernsey, deținută de baronul britanic Nathaniel Rothschild a anunțat că a finalizat procesul de cumpărare a cotei de 95% din Avia Invest SRL, deținută prin Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru.

Anterior s-a anunțat că prim-ministrul Maia Sandu și Guvernul ar fi fost informați post-factum despre semnarea contractului de procurare a 95% din acțiunile Avia Invest SRL de către NR Investments Ltd și doar după ce acest lucru a fost anunțat public.

De notat că timp de șase anim din momentul când pe 30 august 2013 Guvernul a semnat cu Avia Invest SRL contractul de Parteneriat public-privat (concesiune) a Aeroportului Internațional Chișinău, proprietarii firmei s-au schimbat de câteva ori și de fiecare dată autoritățile aflau post-factum.

Mai mult! Aceste schimbări nu au constituit niciun pretext pentru ca guvernele să iasă cu careva explicații.

Acest articol poate fi republicat fără obligații financiare sau constrângeri legale, cu condiția citării sursei mold-street.com și indicării hyperlinkului activ la articol.Oportunitati