Peste 800 de moldoveni primesc pensii de la alte state

shadow
Duminică, 03.11.2019 08:20   1449
Actualmente 803 persoane care au lucrat legal pe teritoriul altor state parte la acorduri și acum domiciliază în Moldova primesc pensii de la instituțiile competente ale acestor state, potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

Astfel 311 persoane beneficiază de pensii stabilite și transferate de instituția competentă din România, 213 din Cehia, 81 din Bulgaria, 87 din Austria, 67 din Portugalia, 27 din Polonia și din alte state. Aceste persoane dispun concomitent și de dreptul la pensie, stabilită pentru stagiul realizat în Republica Moldova.

Potrivit CNAS, recent au fost semnate și urmează să intre în vigoare după îndeplinirea procedurilor interne de ratificare acordurile cu Republica Turcia și Republica Belarus, care prevăd aceleași garanții pentru lucrătorii și pensionarii migranți.

În cinci ani de 10 ori

Totodată în ultimii cinci ani numărul pensionarilor care domiciliază peste hotare și primesc pensia din Republica Moldova a crescut de 10 ori. Acest fapt se datorează atât sporirii numărului statelor cu care Moldova a încheiat acorduri în domeniul securității sociale, cât și intensificării proceselor migratorii la nivel european, susține CNAS.

Astfel, dacă la sfârșitul anului 2014, când erau în vigoare doar nouă acorduri de securitate socială, au fost stabilite pensii unui număr de 62 de persoane, apoi în luna octombrie 2019 numărul acestora a atins cifra de 650.

Advertisement

Doar din luna martie a anului curent au fost stabilite 70 pensii persoanelor care locuiesc în Germania.

Actualmente, CNAS aplică 12 acorduri în domeniul securității sociale cu Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România și Ungaria. 

Acordurile bazate pe principii europene de proporționalitate stipulează procedurile privind achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat precum și acordarea de pensii și alte prestații cetățenilor statelor contractante.

Pachetul standard de prestații sociale 

Pachetul standard de prestații sociale prevăzute de toate acordurile menționate include: pensiile pentru limita de vârstă, pentru dizabilitate cauzată de afecțiuni generale și de urmaș, pensiile și indemnizațiile de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, care se achită beneficiarului la locul de domiciliu, în valuta statului respectiv. Prin urmare fiecare stat își asumă responsabilitate în sensul stabilirii și achitării pensiei pentru stagiul de cotizare realizat în conformitate cu legislația propriului stat.

Persoana poate beneficia de o pensie din partea statului unde a lucrat legal, adică să-și exercite în deplină măsură drepturile sale de pensie, indiferent de locul unde va domicilia în viitor. Procedura de totalizare a perioadelor de asigurare reglementată prin acordurile internaționale, permite cetățenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în alte state, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani realizați în statul nostru, să obțină dreptul la pensie, calculată proporțional perioadelor de contribuție în Moldova dar nu dreptul la alocație socială.

Pe parcursul ultimilor 2 ani, CNAS a confirmat stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova pentru un număr de peste 2000 de persoane asigurate, plecate în alte state contractante, precum și peste 60 de certificate privind legislația aplicabilă au fost eliberate persoanelor asigurate, care au fost detașate la lucru legal pe teritoriul altui stat.Oportunitati