Subvenţii de 135 milioane lei pentru dezvoltarea rurală

shadow
Miercuri, 23.10.2019 05:00   2141
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Documentul are drept scop susținerea celor implicați în realizarea proiectelor investiționale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale în localitățile rurale, creșterea atractivității acestora, precum și crearea a noi locuri de muncă.

Cine vor fi beneficiarii

Potențiali beneficiari ai subvențiilor în avans, fiind atât persoanele fizice, persoane juridice, cât și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10.000 de locuitori). 

Autorii susţin că aprobarea Regulamentului va facilita implementarea a cel puțin 50 de proiecte anual de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii publice și a serviciilor furnizate populației rurale, asigurarea accesului la infrastructură dezvoltată și servicii îmbunătățite pentru circa 250.000 beneficiari anual, precum și crearea a cel puțin 30 de afaceri noi anual, care vor genera peste 130 locuri de muncă, dintre care 30% destinate pentru femei. 

Trei măsuri noi

Proiectul prevede subvenționarea anuală a trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă circa 45 milioane de lei. 

Măsură 1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre: 

 • construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor și podurilor publice locale;
 • reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, construcția și reabilitarea rețelelor de canalizare, a infrastructurii aferente, stațiilor de pompare;

Pentru această măsură, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar care nu va depăși suma de trei milioane de lei. 

Măsură 2.

Advertisement

Renovarea și dezvoltarea localității rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

 • reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;
 • renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;
 • crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrîni și persoane cu nevoi speciale;
 • crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

Pentru măsura 2, valoarea subvenției acordate la fel va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 milioane lei. 

Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, cuprinde următoarele tipuri de investiții: 

 • proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, atelierelor de cizmărie;
 • proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;
 • proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;
 • proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;
 • proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;
 • proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale:
 • proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

Pentru măsura 3, valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de un milion de lei. Totodată, proiectul regulamentului reglementează condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru măsurile enunțate.  

Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele: proiectul se implementează într-o localitate rurală; are la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute; perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 luni; pentru măsurile 1 și 2 contribuția financiară a solicitantului de subvenție reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului eligibil;
pentru măsura 3 contribuția financiară a solicitantului de subvenție reprezintă cel puțin 50% din valoarea investiției eligibile.

Proiectele investiționale vor fi selectate în conformitate cu criteriile stabilite în anexele la Regulament, cum ar fi: dimensiunea unității administrativ-teritoriale implicate; numărul beneficiarilor în rezultatul implementării proiectului; localizarea proiectului (sat, comună, oraș); termenul de implementare a proiectului; valoarea totală a proiectului; capacitatea de cofinanțare a proiectului;
includerea proiectului infrastructură/structuri, prin care se asigură accesul persoanelor cu mobilitate redusă; numărul locurilor de muncă noi create (permanente); cine este beneficiarul - APL, antreprenori, tânăr/tineri, femeie/femei antreprenoare.

Totodată, în vederea eficientizării alocării resurselor financiare, precum și asigurării durabilității proiectelor investiționale, se prevede stabilirea unei perioade de 5 ani pentru monitorizarea post-achitare a proiectelor finanţate din momentul finalizării implementării proiectului și punerii în funcțiune a acestuia.Oportunitati