Criza de pe piața de asigurări se extinde. Mai multe companii au o capitalizare insuficientă

shadow
Joi, 10.10.2019 23:10   1387
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță că în afară de Moldova-Astrovaz SA și Klassika Asigurări SA, aflate deja în procedură de remediere financiară, are în vizor și alte companii cu probleme.

Astfel la Moldova-Astrovaz, procedura de remediere financiară a fost introdusă încă pe 1 iulie 2019, ca urmare a abaterilor și neregulilor depistate în cadrul controlului, precum și neeliminării în termen a deficitului semnificativ de active.

Compania lui Șor este în prag de insolvență

Potrivit planului de remediere financiară, aprobat de către acționarul asigurătorului, compania preconizează să majoreze capitalul social până la finele acestui an, precum și să întreprindă o serie de măsuri (reducerea cheltuielilor, eliminarea deficitului de active, limitarea subscrierilor ”Carte Verde”), scopul cărora este de a stabiliza situația economico-financiara a entității, susține CNPF.

Autoritatea de supraveghere susține că o situație gravă se atestă în cadrul Klassika Asigurări, aflată din 29 iulie 2019 în procedură de remediere financiară - prin administrare specială provizorie.

Aceasta a fost introdusă din considerentele cuantificării unui pericol iminent de insolvabilitate a companiei, fiind atestate mai multe operațiuni dubioase și suspecte privind extragerea mijloacelor financiare din cadrul entității de către foști factori decizionali ai asigurătorului.

Potrivit CNPF, toate materialele aferente controlului au fost remise organelor de drept, iar acționariatului i-a prescris să înstrăineze pachetul de acțiuni deținut în termen de trei luni.

Advertisement

Ignorarea de către acționariat a prescripțiilor dispuse, a determinat Consiliul de Administrație al CNPF să suspende pe 3 octombrie, pe un termen de șase luni licența companiei Klassika Asigurări.

Decizia de suspendare a licenței a fost luată cu scopul de a asigura condițiile optime de conservare a valorii activelor, precum și în vederea protejării intereselor și drepturilor asiguraților și beneficiarilor asigurării.

În vizorul CNPF sunt și alte companii

Autoritatea de supraveghere îndeamnă participanții la piața de asigurări să-și onoreze obligațiile asumate și menționează că va continua că implementeze reguli în materie de reglementare și supraveghere a entităților, în vederea protejării consumatorilor de practicile abuzive.

În context, CNPF relevă că în vizorul autorității de supraveghere sunt și alte companii de asigurări care, având o capitalizare insuficientă, nu întrunesc pe deplin criteriile în materie de solvabilitate și rezerve tehnice – precondiții determinante în activitatea unui asigurător.

În scopul diminuării riscurilor persistente și anticipării situației de insolvabilitate, cu consecințele eventuale de rigoare, CNPF, în mod constant, de la caz la caz, va recurge la aplicarea față de unele companii a instrumentelor financiare adiționale: redresare financiară/remediere financiară și/sau administrare specială.

Falsificarea polițelor Carte Verde

Deși CNPF nu menționează, dar o situație dificilă se atestă și la sistemul Cartea Verde. Astfel pe piața moldovenească s-a extins semnificativ fenomenul falsificării polițelor de asigurare Carte Verde, fapt ce a pus în gardă și Consiliul Birourilor, Organizația de Management a sistemului Cartea Verde.

Anterior Moldova a fost de câteva ori în situația de suspendare din sistemul Carte Verde. Ba chiar a existat riscul de a fi eliminată complet. Cartea Verde este un sistem internațional de asigurare a răspunderii civile față de terțele persoane în țara de ședere, ce asigură protecția părților vătămate păgubite în accidentele rutiere.

În prezent pe piață sunt active 14 companii de asigurări. Față de patru CNPF a inițiat mai multe măsuri de remediere. E vorba de Garanție, Galas, Klassika Asigurări și Moldova-Astrovaz.Oportunitati