Ce termen are Guvernul pentru naţionalizarea Air Moldova

shadow
Sâmbătă, 05.10.2019 08:19   2154
Parlamentul a luat act de raportul și concluziile Comisiei de anchetă pentru evaluarea modului de pregătire și desfășurare a privatizării Companiei Aeriene Air Moldova, în care se constată încălcarea de către noul proprietar Civil Aviation Grup SRL a angajamentelor luate la semnarea contractului.

Potrivit hotărârii aprobate în ședința plenară din 4 octombrie 2019, Guvernul va investiga cauzele nerambursării ajutorului de stat acordat Companiei Aeriene Air Moldova, inclusiv rolul autorităților publice și măsurile întreprinse pentru ca ajutorul de stat sa fie rambursat sau reeșalonat.

Termen de 30 de zile

"Executivul urmează să solicite îndeplinirea strictă de către cumpărător a obligațiilor contractuale, în termen de 30 de zile, luând în considerație declarațiile cumpărătorului de a achita toate datoriile comerciale în termen de 3-4 luni din momentul privatizării.

Guvernul va solicita anularea contractului de privatizare ca urmare a identificării dolului (orice manoperă frauduloasă, orice mijloc viclean întrebuințat pentru a înșela pe cineva cu ocazia încheierii unui act juridic n.r.) la semnarea acestuia, conform art. 341 al Codului civil, ceea ce atrage nulitatea relativă a tranzacției de vânzare a Companiei Aeriene Air Moldova", potrivit deciziei.

Advertisement

Recuperare a daunelor

De asemenea, va fi înaintată o cerere de recuperare a daunelor cauzate de neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Cumpărător și va solicita achitarea acestora în organele de urmărire penală.

Totodată, va fi revizuită Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice în vederea eliminării situațiilor de ilegalitate, evidenţiate în rapoartele Comisiei de anchetă.

Executivul va asigura reorganizarea și mobilizarea resurselor instituționale adecvate în procesul de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice prin implicarea în procesul de monitorizare a reprezentanților societății civile, a experților recunoscuți din domeniul respectiv de activitate, selectați urmare a unei proceduri transparente.

Procuratura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie urmează să examineze respectarea legislaţiei de către conducătorii autorităţilor publice centrale și de către funcţionarii publici implicaţi în procesul de pregătire și desfășurare a privatizării Companiei Aeriene Air Moldova şi, după caz, vor întreprinde măsurile de rigoare.

Guvernul, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție vor raporta Parlamentului despre executarea recomandărilor Comisiei de anchetă în termen de două luni.

Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice a fost înființată de Parlament pe data de 18 iunie 2019. Comisia a avut sarcina de a evalua legalitatea procedurilor și deciziilor luate în procesul privatizărilor efectuate cu bunuri publice, a concesionărilor și altor forme de înstrăinare ori transmitere a proprietății statului.

Anterior CNA a pus sechestru pe activele și capitalul Air Moldova, dar şi pe capitalul Civil Aviation Group SRL, proprietarul Air Moldova. Acţionarul majoritar al Civil Aviation Group, compania românească Blue Air nu a comentat acţiunile autorităţilor de la Chişinău. La fel nici ceilalţi doi asociaţi cu reședință în SUA.Oportunitati