Provocări şi soluţii pentru mediul de afaceri

shadow
Joi, 03.10.2019 05:58   2149
Asociația Investitorilor Străini (FIA) a prezentat Cartea Albă 2019, care cuprinde nouă capitole: sistemul justiției, legislația fiscală, relații de muncă, concurență, managementul deșeurilor, digitalizarea economiei, medicină și farmaceutică, subiecte funciare, industria telecom.

„În această ediție, am inclus patru capitole noi, pe care le-aș numi „provocările actualității” în domeniile justiției, ecologiei, telecomunicațiilor și economiei digitale”, a declarat Alexander Koss, președintele FIA, speaker-ul Comitetului de Conducere al companiei moldo-germane Südzucker Moldova.

Cea mai serioasă provocare pentru business şi guvernare

"Aș dori să subliniez faptul că astăzi vorbim despre dezvoltarea durabilă atât a companiilor noastre, cât și a Republicii Moldova în ansamblu. Iar cea mai serioasă provocare este necesitatea reorganizării sistemului de justiție din Moldova. Am propus o modalitate de a rezolva această problemă foarte dureroasă a Republicii Moldova - cum să ne asigurăm că legile sunt respectare, că pedeapsa pentru încălcare este inevitabilă, iar instanța este corectă", a adăugat Koss.

Prezent la eveniment, premierul Maia Sandu și-a exprimat susținerea și deschiderea față de investitorii străini, menționând că principalul obiectiv al Guvernului este creșterea economică incluzivă, de la care să beneficieze cât mai mulți cetățeni ai țării noastre.

Premierul s-a referit la o serie de constrângeri pentru afaceri, inclusiv cele ce țin de relațiile de muncă și flexibilitatea pieței muncii, productivitate și competitivitate.

„Dar cea mai mare constrângere este lipsa justiției, pentru că pornind de la această constatare noi am formulat pe agenda Guvernului reforma justiției ca cel mai important obiectiv pe care ni-l propunem. Credem că reforma justiției este importantă și pentru acei care vor să facă investiții în Republica Moldova, și pentru cei care vor să-și crească afacerile. Credem că aceste constrângeri vor fi eliminate”, a mai afirmat Maia Sandu.

Misiune specială de monitorizare pentru justiţia din Moldova

Pentru o reorganizare completă a sistemului justiției, pentru a exclude corupția și a asigura dreptul de bază al cetățenilor moldoveni la o investigație obiectivă și un proces echitabil, FIA propune crearea, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a unei Misiuni Temporare Speciale de Monitorizare (pentru o perioadă de până la 10 ani).

Potrivit lui Alexander Koss, membrii Misiunii trebuie să aibă dreptul să supravegheze și să participe la toate etapele procesului de justiție: de la intentarea cauzelor penale, până la adoptarea deciziilor irevocabile ale instanțelor de judecată. Inclusiv - acces nelimitat la toate materialele și actele organelor de drept. Pentru a implementa acest mecanism, este necesară atât disponibilitatea partenerilor de dezvoltare de a sprijini acest proiect, cât și disponibilitatea Parlamentului de a face modificări corespunzătoare în legislația Republicii Moldova.

Advertisement

În context, Olesea Stamate, Ministrul Justiţiei a declarat că deja s-au dus discuţii la nivel oficial cu partenerii de dezvoltare privind instituirea acestei Misiuni Temporare Speciale de Monitorizare, deocamdată pentru o perioadă de trei ani. Compusă din experţi străini, Misiunea va activa la instituţiile specializate de monitorizare şi supraveghere în justiţie precum Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor.

Reforme fiscale, dar să ştim şi noi de el

Alexandru Bordeianu, director financiar la DRA Draexlmaier a vorbit despre propunerile în domeniul legislației fiscale, care vizează în special asigurarea stabilității politicilor fiscale și vamale, un factor determinant pentru atragerea investițiilor.

În acest sens el a menţionat necesitatea ca orice amendament la legislaţia fiscală să intre în vigoare doar după 6 luni de la adoptare şi publicare, astfel încât să permită mediului de afaceri să se adapteze.

Or, în ultimii ani, mediul de afaceri s-a confruntat cu un număr impunător de modificări în acest domeniu, fiind astfel supus provocării de a-și adapta strategiile de business, dar și incertitudinii privind planificarea activității pe termen lung. Alexandru Bordeianu a menţionat şi necesitatea de unei reglementări mai stricte a cotelor taxelor locale în sensul stabilirii unor cote maxime. Asta pentru că acum autorităţile locale pot stabili cote discreţionar, deseori fără o argumentare.

Prevederi anacronice în legislaţia muncii

La capitolul relații de muncă, Igor Corman, directorul de la fabrica Bordnetze din Orhei a menționat că legislația Republicii Moldova ce reglementează relațiile de muncă rămâne a fi unul din domeniile unde schimbările au loc cu o deosebită întârziere și dificultate.

El a cerut eliminarea mai multor prevederi anacronice, precum evidenţa militară a angajaţilor, sau panourile informative la locul de muncă etc. 

Propunerile experților FIA vizează formarea relațiilor de muncă flexibile și progresive, ca factor important în crearea unei economii competitive și atragerea investițiilor. Pentru aceasta ar fi nevoie de un nou Cod al Muncii.

Eliminarea patentei

În capitolul Concurență, Serghei Martânov, director general al Metro Cash and Carry Moldova a amintit autorităţilor despre necesitatea stabilirii unor reguli transparente și clare pentru desfășurarea unei activități economice bazate pe condiții de concurență echitabilă. Printre propunerile enunţate se numără eliminarea patentei în comerţ, care este o sursă de concurenţă neloială şi evaziune fiscală.

Totodată el a accentuat necesitatea unei liberalizări mai mari a pieţelor, de la comerţ la asigurări, unde sunt probleme majore.

Coincinerarea şi managementul deşeurilor

Unul dintre noile capitole se referă Managementul deșeurilor, care este una dintre cele mai mari probleme ecologice ale Republicii Moldova. 

Doar un procent nesemnificativ din deșeuri este reciclat sau procesat. Acest domeniu reprezintă o problemă foarte complexă și necesită o abordare sistemică, a menţionat Ludmila Andronic, director afaceri corporative de la Efes Vitanta Moldova.

În acest sens, ea a menţionat necesitatea elaborării și adoptării unui Plan de Acțiuni Național care va sta la baza activităților ulterioare de management integrat al deșeurilor.

Unul dintre cele mai vizibile fenomene ale acestui deceniu este digitalizarea economiei. Experții FIA își doresc ca fenomenul actual de digitalizare accelerată a economiei să aibă efecte pozitive asupra competitivității și facilitarea relațiilor B2B și B2G.

În capitolul Medicină și Farmaceutică, este evidențiat faptul că sectorul medical al Republicii Moldova continuă să fie preponderent constituit din instituții medico-sanitare publice. În același timp, prezența pe piața farmaceutică a medicamentelor autohtone este nesemnificativă. Este necesară susținerea producătorilor autohtoni de medicamente de către autoritățile publice, precum și o mai bună informare a populației.

Un nou Cod funciar şi suprataxarea telecomunicaţiilor

Legislația actuală în domeniul funciar limitează accesul investitorilor străini de a alege domeniul funciar ca ramură pentru investiții pe termen mediu sau lung. Mai mult, în condițiile încălzirii globale, schimbărilor climatice și a modificărilor de mediu, agricultorii întâmpină dificultăți în procesul de irigare a terenurilor agricole.

În acest sens, FIA consideră oportună definitivarea și aprobarea unui nou Cod funciar. De altfel acesta este deja gata şi ar urma să fie adoptat de Guvern şi apoi de Parlament

Industria Telecom joacă un rol important în economia Republicii Moldova. Operatorii săi sunt cei mai mari angajatori și investesc constant în modernizarea infrastructurii, promovând inovația și asigurând progresul tehnologic. Capacitatea investițională a operatorilor este afectată de suprataxarea inechitabilă, ceea ce stopează dezvoltarea rețelelor și implementarea noilor tehnologii informaționale.

Prima ediție a Cărții Albe a fost publicată în 2005, iar cea din 2019 este a şasea și reprezintă un document cu titlu de recomandare și descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din țară. Cartea Albă este un document cu titlu de recomandare și descrie un plan de acțiuni concret pentru ameliorarea climatului investițional din Republica Moldova. Oportunitati