Datoria externă brută a Republicii Moldova constituie 7,35 miliarde dolari

shadow
Luni, 30.09.2019 13:16   1115
În prima jumătate a acestui an, datoria externă brută a Republicii Moldova a scăzut cu 1,5% în valoare absolută și constituia la 30 iunie 2019, 7,35 miliarde de dolari.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM) datoria externă brută reprezenta 63% din PIB (în scădere cu 2,2 p.p. față de finele anului trecut). 

Datoria externă publică și public garantată a reprezentat 26,2% din totalul datoriei externe, însumând 1,93 miliarde de dolari (- 0,6 la sută de la începutul anului). În același timp datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5,42 miliarde dolari, diminuându-se cu 1,8 la sută față de 31.12.2018. 

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,9%), care a constituit 5,28 miliarde dolari, lpe 30 iunie 2019, rămânând aproximativ la același nivel ca și la începutul anului.

Advertisement

Datoria externă pe termen scurt a scăzut cu 4,6% pe parcursul primelor șase luni ale anului 2019 și a constituit 2,07 miliarde dolari. 

Cea mai mare pondere în datoria externă le-a revenit societăților nefinanciare – 40,1% (cu 0,3 p.p. mai puțin comparativ cu situația din 31.12.2018), urmate de creditarea intragrup în cadrul investițiilor directe (inclusiv datoriile pentru importul de gaze naturale) – 26,3% (mai mult cu 0,4 p.p.), administrația publică cu o pondere de 23,4% (mai mult cu 0,5 p.p.), instituțiilor financiare – 4,4% (- 0,8 p.p.), alte societăți financiare – 2,7% (+0,4 p.p.) și BNM – 2,6% (-0,3 p.p.).Oportunitati