Moldova va participa la așa-zisul proiect Batumi

shadow
Duminică, 29.09.2019 08:34   915
Serviciului vamal din Republica Moldova și-a anunțat intenția de a se alătura la un proiect-pilot care demarează în Ucraina, Georgia, Turcia și Kazahstan (supranumit Batumi), privind digitalizarea procedurii TIR și facilitarea operațiunile de transport pentru toate părțile interesate.

Prin faptul introducerii facturii electronice de transport (e-CMR) și digitalizarea procedurii TIR (eTIR), Republica Moldova de comun cu țările unite în cadrul proiectului „Batumi” vor avea posibilitatea de a uni forțele pentru a deschide un coridor digital pentru transportul rutier între Asia și Europa, între Est și Vest, anunță Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA).

Serviciul Vamal susține că un sistem TIR complet digital simplifică la maxim procedurile operaționale, astfel încât acesta să fie compatibil cu alte instrumente digitale pe întreg lanțul logistic și în alte domenii conexe.

Printre avantajele principale ale implementării proiectului pilot eTIR pentru agenții economici implicați în comerțul extern se numără reducerea timpului asociat prelucrării TIR și a timpului de așteptare la frontieră, posibilitatea de a urmări livrarea de bunuri în regim on-line, o estimare mai exactă a timpului de livrare etc.

În cadrul unui atelier, directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a susținut că instituția și-a asumat angajamentul de a dezvolta continuu sistemul vamal prin promovarea activă a tehnologiilor informaționale, în vederea automatizării tuturor procedurilor vamale.

Advertisement

Directorul programului USAID Reforme structurale în Moldova, Douglas Muir, a declarat că deschiderea părților implicate în integrarea procedurii eTIR reprezintă o recunoaștere a voinței comune de facilitare și dezvoltare a comerțului internațional, precizând că Programul va continua să sprijine autoritatea vamală în realizarea tuturor proiectelor demarate.

Prezent la eveniment, Rosario de Blasio, Înaltul Consilier UE în domeniul vamal și fiscal, a precizat că va acorda consultanță autorității vamale în dezvoltarea acestui proiect, fiind luate în considerație practicile comunitare, astfel încât să fie obținute cele mai bune rezultate.

Menționămm că în anul 2018, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Serviciul Vamal, AITA și Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU), al cărui obiectiv principal este constituirea unui cadru de colaborare în vederea aplicării și implementării unor instrumente noi pentru dezvoltarea acestui domeniu.

Ca rezultat, în luna martie a anului 2019, a fost relansată aplicația TIR-EPD, cu sprijinul USAID, care permite tuturor titularilor de carnete TIR să transmită gratuit pre-declarații electronice către autoritățile vamale din diferite țări.

De la punere în deplină funcțiune a modului dat au fost perfectate peste 6.330 de Declarații prin aplicația TIR-EPD în adresa Serviciului vamal de către transportatorii noștri și cei străini.

După lansarea aplicației TIR-EPD, proiectul pilot eTIR este etapa următoare de digitalizare a procedurii respective și urmează să fie implementat într-un cadru regional, în conformitate cu proiectul experimental eTIR, aprobat la Batumi, Georgia.Oportunitati