În cine poate ricoșa legea antioffshore

shadow
Joi, 26.09.2019 05:41   1033
Persoanele fizice și juridice din zonele offshore nu vor fi admise să participe direct sau indirect la procesele de privatizare, concesiune, achiziții publice și parteneriat public-privat, prevede un proiect de lege. Legea poate lovi, de exemplu, în compania baronului Rothschild.

În acest sens, a fost aprobat în ședința de Guvern un aviz asupra acestui proiect de lege prin care se modifică mai multe legi: Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea privind achizițiile publice, Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

Interdicții la privatizare și achiziții publice

De asemenea, după încheierea tranzacțiilor privind privatizarea, concesionarea, achiziția publică se propune excluderea posibilității de transfer post-contractare a obligațiilor și a sarcinilor de executare a contractelor cu statul de către contractant – către o persoană terță din zonele offshore. 

Adițional, în vederea definirii beneficiarului efectiv se propune reducerea baremului de la 25% la 1% din acțiuni sau din dreptul de vot deținut de o persoană fizică, în scopul excluderii riscurilor de divizare intenționată a cotelor de participare în tranzacțiile cu bunurile statului. 

Totodată, s-a propus completarea informației, listei și documentelor care vor fi prezentate de participanți în tranzacțiile menționate cu un document special sub formă de declarație/chestionar prin care se va identifica pertinența și competența persoanei fizice și juridice. 

Mai mult.

Advertisement

Elaborarea și stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență (offshore), cât și realizarea metodologiei de stabilire a acestor jurisdicții, se propune să fie atribuite Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (SPCSB). 

84 de state și zone offshore

La fel, a fost propus includerea întreprinderilor municipale, instituțiilor publice și societăților comerciale cu o cotă majoritară sau integrală de stat în lista entităților care vor raporta riscurile de spălare a banilor și finanțarea terorismului în tranzacții către SPCSB. 

Suplimentar, având în vedere, că atât Banca Națională a Moldovei, cât și Comisia Națională a Pieței Financiare au identificat fiecare câte o listă a țărilor offshore, s-a propus analiza oportunității de elaborare a unei singure liste unice care urmează să fie utilizată de către toate entitățile care cad sub incidența legii. 

De asemenea, s-a propus completarea Codului penal cu norme mai aspre pentru nerespectarea prevederilor proiectului de lege pentru care a fost aprobat avizul Guvernului.

De notat că în lista țărilor offshore (lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă) aprobată de BNM sunt incluse 84 de state și jurisdicții. La fel și în cea aprobată de CNPF.

Victimele legii

Printre aceste jurisdicții figurează de exemplu Guernsey, unde este înregistrată și firma NR Investments Ltd, deţinută de baronul britanic Nathaniel Rothschild ce dorește să preia Aeroportul Internațional Chișinău.

Dacă era în vigoare legea, compania din Ciprul de Nord nu ar fi putut intermedia achiziția a 31 de autobuze Isuzu. Curios este că SPCSB nu a găsit nimic periculos într-o astfel de tranzacție.

Totuși cele mai multe investiții sau operațiuni se fac prin intermediul unor firme din Olanda sau Cipru, state care deși au regimuri fiscale permisive, însă nu apar în listele BNM și CNPF.

De exemplu acționarul majoritar la Aeroportul Internațional Chișinău este din Cipru. Din Olanda provin și o serie de mari investiții în economia moldovenească din ultimii ani: de la cote în capitalul celei de a treia ca mărime bancă, la controlul asupra portului Giurgiulești, sau asupra celei mai mari companii petroliere, abonate la achizițiile publice.Oportunitati