Fiscul va fi obligat să transmită ARBI informații despre banii acumulați din surse indirecte

shadow
Duminică, 22.09.2019 10:20   1512
Centrul Național Anticorupție (CNA) propune modificarea unor acte legislative, ce vor permite implementarea unor măsuri ce pot contribui la creșterea capacităților instituționale ale Agenției pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și eficientizarea exercitării atribuțiilor funcționale de către aceasta.

Astfel CNA propune o nouă redacție a alin. 111 al art. 22616 „Mecanismul de declarare și de asigurare a confidențialității” din Codul fiscal:

„Prin derogare de la alin. (11), se permite eliberarea copiei de pe declarația privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, depusă conform prevederilor art. 2267 alin. (1), la solicitarea scrisă a persoanei fizice care a prezentat declarația dată sau la solicitarea Agenției pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale. 

Solicitarea privind eliberarea copiei va fi examinată în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Copia declarației va fi înmânată persoanei fizice numai după semnarea de către contribuabil a declarației de asumare a responsabilității privind confidențialitatea informației recepționate”.

Fiscul va fi obligat să transmită informații despre banii unor persoane

Autorii susțin că această modificare este impusă de necesitatea corelării prevederii art. 22616 din Codul Fiscal cu prevederile art.

Advertisement

14 din Legea privind Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale care prevede că informațiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea ARBI de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, ale procuraturii, de către instanțele judecătorești sau de alte autorități competente în scopul prevăzut de lege nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.

Astfel, în cazul susținerii inițiativei CNA de către Parlament, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, la solicitarea ARBI, informațiile privind mijloace bănești ale persoanei și informațiile acumulate din surse indirecte, în temeiul art. 22611 din Codul Fiscal.

Proiectul mai conține modificări la Legea privind ARBI, care introduc posibilitatea emiterii de către ARBI a ordinului de înghețare a bunurilor infracționale în cadrul investigațiilor financiare paralele, precum și extinderea acestui termen până la 30 zile lucrătoare. Acum teremenul este de 15 zile. 

Necesitatea, conform autorilor, este motivată prin sporirea capacității operativității ARBI, în special în ceea ce privește indisponibilizarea activelor în cont sau a mijloacelor de transport, care ușor pot fi transferate, extrase sau înstrăinate de către beneficiar până la soluționarea demersului procurorului de indisponibilizare a bunului.

Cine este beneficiarul efectiv

O altă inovație este introducerea în articolul 6 din Codul de procedură penală a noțiunii de beneficiar efectiv, "persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori persoana în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate asupra unui bun".

Una din completări propuse de autorii proiectului la Codul de procedură penală stipulează că „mijloacele de transport sechestrate, indiferent de valoarea acestora, precum și alte bunuri sechestrate cu valoare de până la 4.000 unități convenționale (200.000 lei n.r.), cu excepția bunurilor imobile, urmează a fi valorificate necondiționat”.

Argumentul invocat este faptul că pe valoarea acestor bunuri scade chiar și cu peste 10% pe parcursul unui an și respectiv statul este prejudiciat prin nevalorificarea la valoarea reală a bunurilor.Oportunitati