Cel mai mare furnizor de apă din Moldova amendat cu 7 milioane de lei

shadow
Joi, 19.09.2019 14:39   1939
Consiliul Concurenței a sancționat întreprinderea Apă-Canal Chișinău SA cu o amendă în valoare de 7,19 milioane lei pentru aplicarea diferențiată, arbitrară a coeficienților la stabilirea tarifelor diferențiate sau plăților suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibilă în apele uzate evacuate, inclusiv pentru neperceperea plăților suplimentare de la o parte din întreprinderile din Chișinău și Ialoveni.

În urma unei investigații, care a durat un an și 10 luni, Consiliul Concurenței a calificat acțiunea întreprinderii municipale drept abuz de poziție dominantă și a constatat că Apă-Canal Chișinău SA a acționat ilegal.

Asta pentru că Apă-Canal Chișinău SA a aplicat diferențiat și arbitrar coeficienții la stabilirea tarifelor diferențiate sau plăților suplimentare. În același timp, de la o mare parte din agenții economici din mun. Chișinău -  95,47% din circa 23.000 de întreprinderi din mun. Chișinău - Apă-Canal Chișinău SA nu a perceput tarife diferentiate sau plăți suplimentare pentru deversarea apelor uzate supraîncărcate.

Advertisement

O altă problemă identificată de Consiliul Concurenței este faptul că în prezent unicul laborator capabil să aprecieze nivelul de poluare a apelor uzate se află în subordinea Apă-Canal Chișinău SA, ceea ce ridică îngrijorări privind imparțialitatea acestui laborator și veridicitatea analizelor, întreprinderea fiind interesată direct în încasări cât mai mari.

Potrivit Consiliului Concurenței, principiul „poluatorul plătește" este un concept conform căruia poluatorul trebuie să plătească pentru poluarea mediului. Acesta trebuie respectat de toate persoanele, atât juridice, cât și fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanți și aplicat în mod echitabil de către operator.

Conform legislației naționale în vigoare, principiul „poluatorul plătește" impune obligația ca respectivul agent economic să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate.

Apa-Canal Chișinău asigură cu apă potabilă și tehnică consumatorii din municipiul Chișinău și este deținut de primăria Chișinăul.

Întreprinderea este cel mai mare furnizor de apă din Republica MoldovaOportunitati