Ce acțiuni a planificat Guvernul în domeniul fiscal, vamal și mediul de afaceri în anii 2019-2020

shadow
Sâmbătă, 14.09.2019 09:00   1133
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 a fost publicat pe 13 septembrie, în Monitorul Oficial.

Documentul indică acțiunile specifice care urmează a fi întreprinse în vederea realizării obiectivelor din Programul de activitate al Guvernului actual, din Planul de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere și din Memorandumul Suplimentar privind Politicile Economice și Financiare.

Acțiunile incluse în Plan au fost clasificate pe domenii de activitate, cum ar fi: justiție, combaterea corupției, afaceri interne, reintegrarea țării, administrația publică centrală și locală, finanțe publice, mediul de afaceri. Prima acțiune inclusă în document vizează reformarea Curții Supreme de Justiție. Planul mai prevede adoptarea mai multor strategii și proiecte de lege.

Potrivit contabilsef.md, entru mediul de afaceri cele mai importante acțiuni planificate de către Guvern sunt în domeniul politicilor fiscale, vamale și în administrarea fiscală.

Politici fiscale

 • Simplificarea evidenței mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin revizuirea modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe.
 • Actualizarea Catalogului mijloacelor fixe în vederea aducerii acestuia în concordanță cu realitățile economice.
 • Modificarea unor acte normative în vederea armonizării legislației Republicii Moldova în ceea ce ține de TVA și accize la legislația UE.
 • Optimizarea proceselor de deservire a contribuabilor prin implementarea serviciului electronic de achitare a impozitelor și taxelor.
 • Implementarea sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
 • Crearea, pe pagina web oficială a Seviciului Fiscal de Stat, a unui compartiment destinat controlului fiscal și publicarea în compartiment a planului anual de controale fiscale.
 • Încurajarea circuitului banilor fără numerar prin aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale.
 • Desecretizarea informației privind beneficiarii amnistiei capitalului prin modificarea Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

Advertisement

 • Optimizarea administrării fiscale prin modificarea cadrului legislativ privind procedura de executare silită a restanțelor fiscale a persoanelor fizice, automatizarea procesului de diseminare a 2% din impozitul pe venit, procedura de stingere a restanței întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate.
 • Modificarea legislației privind cuantumul obligațiilor fiscale și vamale ale contribuabililor stabilite în cadrul procedurilor de control care sunt contestate la consiliile de soluționare a disputelor.
 • Elaborarea specificațiilor tehnice privind Registrul Electronic Complex al Angajaților, astfel încât registrul respectiv să devină pe deplin funcțional până la sfârșitul anului 2020.
 • Politici vamale și administrarea vamală

  • Aprobarea noului Cod vamal
  • Modernizarea Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”
  • Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat”(AEO) și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statului de AEO cu țările UE
  • Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale
  • Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”
  • Racordarea cadrului normativ național la standardele UE printr-o abordare nediscriminatorie a regulilor de origine a mărfurilor
  • Optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă prin modificarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor
  • Simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1000 de euro prin depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună
  • Ajustarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.876/2014, la prevederile Codului vamal
  • Modificarea cadrului normativ cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru aderarea la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun
  • Implimentarea ghișeului unic bazat pe interacțiunea electronică dintre autoritatea vamală și alte autorități competente

  Acțiuni planificate în mediul de afaceri

  • Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice (de importanță națională)
  • Eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin revizuirea Legii cu privire la comerțul interior
  • Creșterea nivelului de conformare a inspecțiilor prin modificarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
  • Asigurarea aplicării eficiente a legislației concurențiale prin modificarea Legii concurenței (reformarea Consiliului Concurenței)
  • Eficientizarea activității organelor de control și micșorarea constantă a preisunii asupra mediului de afaceri prin aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță
  • Transpunerea eliberării actelor permisive pe portalul www.servicii.gov.md
  • Asigurarea funcționalității Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor”
  • Aprobarea unui program de suport al întreprinderilor mici și mijlocii privind implementarea principiilor economiei verzi
  • Lansarea unui program de susținere a formării clusterelor
  • Îmbunătățirea cadrului legal privind aplicarea patentei de întreprinzător prin modificarea unor acte legislative
  • Elaborarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor
  • Elaborarea proiectului de lege cu privire la asigurări


  Oportunitati