Ultimele evoluții din sistemul bancar: Exces de resurse, calitate scăzută a activelor și profit mare

shadow
Joi, 05.09.2019 11:28   1394
La sfârșitul lunii iulie 2019, principalele tendințe din sistemul financiar sunt caracterizate de recentele intervenții de politică monetară ale Banca Națională a Moldovei și anticipările inflaționiste pentru următoarea perioadă, se arată într-o analiză Expert-Grup.

Creșterea ratei de bază cu 0,5 p.p. pentru a doua lună consecutiv, până la nivelul de 7,5%, reduce și mai mult apetitul investițional al agenților economici și intenția acestora de a recurge la creditul bancar.

Exces de resurse pe termen scurt

În opinia celor de la Expert-Grup, aceste acțiuni nu afectează persoanele fizice care rămân în continuare interesate de credite imobiliare și de consum. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și suficient capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare.

"Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține indicatorul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 19 - 60%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Advertisement

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 52% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM). De cealaltă parte, pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe termen scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.

Calitatea activelor rămâne la un nivel relativ scăzut pe fondul creșterii volumului creditelor noi acordate persoanelor fizice, care dealtfel se dovedesc a fi cei mai responsabili clienți. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 27% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Profit în creștere

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 7 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 1,39 miliarde lei, cu aproximativ 200 milioane lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul total de credite acordate continuă să crească în pofida unor intervenții de temperare urmărite de BNM. La sfârșitul lunii iulie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de aproximativ 38,9 miliarde lei, în creștere cu circa 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea stocului de credite se datorează persoanelor fizice care continuă să ia credite ipotecare sau pentru consum în lei moldovenești. De cealaltă parte, creditarea agenților economici înregistrează o temperare pe fondul unui apetit investițional slab și înăspririi condițiilor de creditare, atât în lei cât și valută străină (recent BNM a majorat rata de bază până la 7,5% și norma rezervelor obligatorii la mijloacele atrase în valută convertibilă de la 14 la 17%)", se mai arată în analiza Expert-Grup.Oportunitati