Pe cont propriu. 65% din investiţii se fac din mijloace proprii şi doar 10% din credite

shadow
Vineri, 30.08.2019 06:21   866
În ianuarie-iunie 2019, au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 9,15 miliarde lei, arată date ale Biroului Naţional de Statistică (BNS).

Comparativ cu perioada similară a anului 2018 acest indicator a crescut cu 26,8% (în preţuri comparabile).

Cea mai mare parte a investiţiilor au fost în imobilizări corporale, care au însumat 8,92 miliarde lei, cu 26,2% mai mult, față de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2018. În acelaşi timp chiar dacă valoarea investiţiilor în imobilizări necorporale a crescut cu 54,5%, a constituit doar 231,8 milioane lei sau doar 2,5% din total.

Datele BNS relevă că în ianuarie-iunie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, volumul investiţiilor la construcțiile inginerești a crescut cu 40,8%, la clădirile nerezidențiale cu 30,7%, la mijloacele de transport cu 24,9%, la clădirile rezidențiale cu 20,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie cu 20,0%.

Advertisement

Din volumul total al investiţiilor realizate în ianuarie-iunie 2019, cea mai mare pondere revine investițiilor în maşini, utilaje, instalații de transmisie, care a constituit 33,5%.

Cât despre finanţarea investiţiilor apoi datele BNS arată că aceasta a fost realizată preponderent din contul mijloacelor proprii ale investitorului. Astfel din contul acestor surse au fost efectuate investiţii de 5,91 miliarde lei (64,6% din total), cu 17,2% mai mult, comparativ cu ianuarie-iunie 2018.

Din contul surselor bugetare (bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), în ianuarie-iunie 2019 au fost realizate investiţii în valoare de 1,15 miliarde lei (12,5% din total) cu 50,5% mai mult faţă de perioada similară a anului 2018.

În acelaşi timp din credite şi împrumuturi interne au fost finanţate investiţii de circa 900 milioane lei, sau mai puţin de 10% din totalul investiţiilor.

Datele arată elocvent că businessul preferă în continuare să fie mai mult pe cont propriu decât să apeleze la bănci sau stat.Oportunitati