Valoarea subvențiilor solicitate de producătorii agricoli a sporit cu 35%

shadow
Luni, 19.08.2019 08:09   479
De la începutul anului și până în prezent, 1.662 de cereri de solicitare a sprijinului financiar, în sumă de peste 251 milioane lei, au fost autorizate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Astfel, AIPA anunță (15 august) că a recepționat 2.408 cereri în valoare de 458,3 milioane lei, cu 7% în creștere comparativ cu perioada similară a anului precedent, în timp ce valoarea subvențiilor solicitate de producătorii agricoli a sporit cu 35%.

Investiții declarate de 1,58 miliarde lei

Totodată, valoarea investițiilor declarate de producătorii agricoli este în ascensiune cu 22,2%, constituind circa 1,58 miliarde lei care au generat crearea a 472 locuri noi de muncă și 761 locuri de muncă sezoniere.

În acest context, au solicitat subvenții majorate 244 producători agricoli, în sumă de circa șase milioane lei, iar solicitările pentru femei-fermier le revine rol de lider, deoarece ponderea solicitărilor a constituit 44%, fiind urmate de producția autohtonă cu o pondere de 37% şi pentru tineri fermieri, înregistrând o pondere de cca 19%.

Conform datelor preliminare, numărul producătorilor agricoli unici care au solicitat subvenții constituie 1.821, dintre care 1.244 producători agricoli mici (68%) 446 producători agricoli mijlocii (25%) și 131 producători agricoli mari (7%).

Subvenții în special pentru tehnică, plantații și infrastructură post-recoltare

Cea mai mare pondere a solicitărilor de subvenții din anul 2019, este acordată pentru subvenționarea tehnicii și utilajului agricol, înregistrându-se 978 cereri, în sumă de 108,5 milioane lei. Astfel, au fost efectuate investiții pentru procurarea a 1.581 unități de tehnică și utilaj agricol performant, dintre care 87 unități de tehnică și utilaj agricol No-till și Mini-till.

Advertisement

O creștere a investițiilor este înregistrată și pentru înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive – 779 cereri de solicitare recepționate cu suma subvenției solicitate de 120,1 milioane lei. Ca rezultat au fost înființate 2.004 ha de plantații multianuale dintre care:1.653 ha de plantații pomicole inclusiv 807 ha culturi nucifere, 322 ha plantații viticole (219 ha soiuri de masă și 103 ha soiuri tehnice) și 29 ha plantații de culturi bacifere (inclusiv căpșun).

Un alt domeniu primordial în care s-au solicitat subvenții este dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare, au fost înregistrate în perioada de referință 204 cereri de finanțare în suma subvenției solicitate de 158 milioane lei. Ca rezultat, la această submăsură a fost subvenționată crearea și modernizarea a 200 unități de procesare a producției agricole.

O creștere sporită a investițiilor a fost înregistrată și în sectorul zootehnic, în perioada de referință au fost depuse 89 cereri de finanțare, dintre care 75 cereri pentru stimularea investițiilor în renovarea fermelor zootehnice (suma subvenției solicitate – 22,4 milioane lei) și 14 cereri pentru procurarea animalelor de prăsilă în sumă de 5,2 milioane lei, fiind modernizate 73 ferme zootehnice dintre care 11 ferme de bovine (6 - șeptel de lapte), 46 ferme apicole, 9 ferme avicole, 3 ferme de ovine și caprine, 3 ferme de iepuri de blană și alte animale și 2 ferme de suine.

Subvențiile în avans

Totodată, anual, 5% din valoarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, ceea ce constituie circa 45 milioane lei, sunt direcționate pentru acordarea subvențiilor în avans pentru tineri și femeilor fermieri ce vor lansa pentru prima dată proiecte noi în sectorul agricol.

În urma celor 4 apeluri derulate, au fost selectate și evaluate spre finanțare 62 proiecte investiționale dintre care 45 solicitări de subvenții în avans au fost deja finanțate. Aportul statului pentru dezvoltarea celor 62 de proiecte start-up urmează a fi de peste 33,4 milioanelei lei, surse alocate din fond. Din totalul dosarelor depuse, rolul de lider le revine femeilor fermieri ce urmează să-și inițieze afaceri în sectorul agroindustrial.

Pe raioane lider la subvenții este Briceni, cu circa 23 milioane de lei pentru 67 de beneficiari, urmat de Ștefan Vodă cu o sumă de aproape 20 milioane lei pentru 66 de beneficiari și Căușeni - cu o sumă de 19 milioane lei pentru 80 de producători agricoli.

La polul opus se află municipiul Bălți cu o subvenți de 84.293 lei, raionul Dubăsari cu 4 subvenții de 533.219 lei și raioanul Basarabeasca cu 17 subvenții de circa 1,15 milioane lei.Oportunitati