Ce patrimoniu mai are în gestiune statul

shadow
Vineri, 16.08.2019 08:18   1016
Valoarea de bilanț a patrimoniului public al Republicii Moldova, conform situației de la 1 ianuarie 2019, constituie 90,82 miliarde de lei, arată date ale Agenției Proprietății Publice (APP).

Balanța anuală a patrimoniului public s-a majorat în comparație cu perioada respectivă a anului precedent cu 9,04 miliarde lei, ritmul creșterii fiind de 11,06%, inclusiv valoarea patrimoniului public al unităților administrativ-teritoriale s-a majorat cu 3,42 miliarde lei (în creștere cu 9,2%), iar al autorităților publice centrale s-a majorat cu 5,62 miliarde lei, ritmul creșterii fiind de 12,61%.

Potrivit datelor APP, patrimoniul public gestionat de autoritățile publice centrale (APC) are o valoare de bilanț de circa 50,24 miliarde lei, iar cel gestionat de unitățile administrativ-teritoriale - 40,58 miliarde lei.

Advertisement

Cele mai multe active se aflau în gestiunea Agenției Proprietății Publice - în valoare de circa 14 miliarde lei, Ministerul Apărării - 12 miliarde lei, primăria muncipiului Chișinău - 7,2 miliarde lei, în timp ce Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova mai puțin de 140.000 de lei.

Totodată Agenția Proprietății Publice mai anunță că în prima jumătate a acestui an din privatizare și alte activități în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă de 191,57 milioane lei.

Astfel a fost privatizat pachetul de acțiuni al statului (90,9%) din SA „Tutun-CTC”, pentru care Le Bridge Corporation Limited SRL a achitat 167,76 milioane lei.

În perioada februarie - aprilie 2019, Agenția Proprietății Publice a asigurat procedurile aferente deetatizării acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică Moldindconbank.

Totodată APP a avizat studiile de fezabilitate pentru 5 proiecte de parteneriat public-privat și a monitorizat contractele de parteneriat public-privat și concesiuni în derulare, înregistrate în Registrul patrimoniului public. Oportunitati