Moldova ar putea trece la un nou sistem de plată a TVA

shadow
Miercuri, 14.08.2019 20:34   2456
Introducerea unui sistem inovativ de plată a TVA la încasare, ar putea crește viteza de circulație a banilor în economie și colectarea mai eficientă a TVA, precum și va armoniza legislația fiscală naționale privind TVA la prevederile Directivei europene în domeniu.

Propunerea de a examina introducerea unui astfel de sistem vine de la Dan Nuțiu, Președintele Executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, care a expus-o în cadrul unei întrevederi cu Igor Munteanu, Președintele Comisiei economiei, buget și finanțe din Parlament.

De notat că plata TVA la încasarea facturii, și nu la emiterea ei a fost implementată în România de la 1 ianuarie 2013, pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 500.000 de euro (circa 10 milioane lei).

Șeful Comisiei Igor Munteanu a menționat că această inițiativă este binevenită, deoarece creează un confort pentru plătitorii TVA și vine să redreseze situația dificilă a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova, care duc lipsă de lichidități.

Potrivit lui Munteanu, Comisia economie, buget și finanțe și Ministerul Finanțelor va crea un Grup de lucru pentru a discuta această inițiativă.

Advertisement

Dan Nuțiu a susținut că prin promovarea sistemului TVA la încasare, care deja este aplicat cu succes în multe din țările europene, se urmărește crearea premiselor privind relansarea creșterii economice, a investițiilor, diminuarea șomajului, sporirea competitivității Republicii Moldova în vederea atragerii de investiții străine directe.

Regimul special presupune calcularea TVA de către contribuabilul vânzător la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate, și nu la emiterea acesteia. În același timp sistemul presupune stabilirea dreptului de deducere TVA la momentul plății facturii primite atât de contribuabilii cumpărători care aplică sistemul, cât și de beneficiarii acestora.

Contribuabilul care intră sub incidența sistemului special de TVA la încasare are dreptul să calculeze TVA-ul doar atunci când încasează facturile și în același timp are dreptul să deducă TVA-ul numai pe măsură ce își plătește furnizorii.

Altfel spus, statul nu va mai colecta imediat TVA de la IMM-uri, dar nici nu va mai credita firma mare (care deduce imediat TVA). Această măsură poate lăsa lichiditatea în firme, dar și poate contribui la combaterea evaziunii fiscale prin eliminarea rambursărilor fictive de TVA.

Implementarea acestuia însă poate necesita o schimbare mai radicală a Codului Fiscal și complica evidența facturilor. 

De exemplu în România înscrierea pe facturi a mențiunii “TVA la încasare” este obligatorie pentru operațiunile pentru care contribuabilii sunt obligați să aplice sistemul. În cazul în care firma omite să înscrie mențiunea «TVA la încasare», beneficiarul poate exercita imediat dreptul de deducere.Oportunitati