După ajustarea taxelor de către Guvern, vine ANRE cu noi tarife la energie și apă

shadow
Luni, 12.08.2019 13:10   4051
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 16 august 2019, o ședință publică în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării mai multe proiecte de hotărâri: de la majorări de tarife la energia electrică sau la serviciile de alimentare cu apă, la aprobarea de noi acte normative.

Printre documentele ce urmează a fi examinate și aprobate de către ANRE se numără proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice.

Cel mai scump serviciu de alimentare cu apă din Moldova

La fel urmează a fi aprobat proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către SA Comgaz-Plus sau proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de Moldovagaz.

Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către ÎM Servicii Comunale Glodeni prevede majorarea nesemnificativă a tarifului pentru populație și menținerea celui pentru consumatorii noncasnici, în special spitalul raional.

În consecință aici se va menține cel mai înalt tarif de livrare a apei pentru consumatorii noncasnici - de 54,83 lei pentru un metru cub (de 5 ori mai mare decât cel din Chișinău și la canalizare și epurare a apelor uzate de 52,89 lei pentru un metru cub.

Advertisement

În cazul serviiului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către ÎM „Apă-Canal din Basarabeasca” se prevede o majorare de 2,2 ori a tarifului de livrare a apei pentru consumatorii casnici: de la 9 lei la 20 lei pentru un metru cub, și cu 65,6% a celui pentru canalizare și epurare a apelor uzate: de la 9 lei la 14,9 lei pentru un metru cub.

La Chișinău energia se va scumpi cu 5 bani, la Bălți - cu 22 bani/kWh

Dacă ajustarea tarifelor la apă și canalizare afectează doar consumatorii din două mici orășele, apoi majorarea prețului reglementat pentru energia electrică pe toți consumatorii.

Este adevărat că în mod diferit. De exemplu în cazul companiilor din grupul Gas Natural Fenosa tariful pentru consumatori industriali conectați la rețelele de tensiune înaltă curentul se va majora cu un ban: de la 1,34 lei la 1,35 lei/kWh, iar pentru consumatorii casnici de la 1,79 lei la 1,85 lei/kWh, adică cu 3,2%.

În același timp pentru consumatorii conectați la rețelele de tensiune medie prețul va scădea cu 6,9%: de la 1,60 lei/kWh la 1,49 lei/kWh. În consecință prețul mediu crește cu mai puțin de un ban pentru un kWh.

Mult mai afectați vor fi consumatorii din nordul Republicii Moldova. Astfel aici tariful mediu final crește cu 20 de bani: de la 1,793 lei/kWh la 1,993 lei/kWh).

Şi aici se atestă un soi de rebalansare a prețului. Dacă pentru consumatorii conectați la rețelele de tensiune medie prețul va scădea cu 3,6%: de la 1,66 lei/kWh la 1,60 lei/kWh, apoi pentru consumatorii casnici se va majora de la 1,91 lei la 2,19 lei/kWh, adică cu 14,6%.

Menționăm că întreprinderea FEE Nord SA a solicitat un preț reglementat de 2,34 lei/kWh sau cu circa 42,8 bani sau 22,46% mai mult față de tariful in vigoare (1,91 lei/kWh),

Cauzele ce au dus la necesitatea unei majorări de tarife

"Ajustarea tarifelor este necesară pentru acoperirea majorărilor de preț a energiei electrice importate, costurilor de producție, devierilor financiare negative acumulate pe parcursul anului curent și pentru asigurarea sustenabilității livrărilor și plăților în sector", explica anterior Octavian Calmîc, director al ANRE.

Potrivit lui pe parcursul anului 2019, cel mai sensibil și nestabil indicator a fost rata de schimb valutar, care a înregistrat cele mai mari fluctuații de apreciere și depreciere din ultimii ani.Oportunitati