Situația gravă pe piața asigurărilor - o parte din companii pot deveni insolvabile

shadow
Vineri, 12.07.2019 07:00   2801
Piața de asigurări a Republicii Moldova rămâne încă una subdezvoltată, cu puține companii ce au suficeint capital și active și care în condițiile liberalizării, riscă să devină insovabile, potrivit Raportului de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru anul 2018, prezentat de președintele instituției Valeriu Chițan în cadrul Comisie parlamentare Economie, Buget și Finanțe.

Potrivit raportului în anul 2018 pe piața de asigurări din Republica Moldova și-au defășurat activitatea licențiată 14 asigurători și de 62 brokeri. Piața a resimțit o ușoară creștere a primelor brute subscrise, valoarea totală constituind peste 1,5 miliarde lei sau un spor de 5%, față de anul 2017.

O piață dependentă de asigurările auto

Cu referire la structura pieței de asigurări, președintele CNPF a spus că aceasta rămâne orientată spre asigurări generale, ponderea cărora constituie peste 90%, iar asigurările de viață cifrându-se doar la 7%, se arată într-un comunicat al instituției.

Prin urmare, piața este specializată și în același timp interdependentă de asigurările auto, care cumulativ însumează 2/3 din cifra de afaceri.

La moment, ”...piața de asigurări este mai puțin receptivă standardelor și bunelor practici”, a ținut să sublinieze Valeriu Chițan. În acest sens, CNPF implementează un proiect de asistență cu Banca Mondială, obiectivele căruia sunt consolidarea cadrului de reglementare a pieței de asigurări cu identificarea punctelor slabe în domeniu, revizuirea cerințelor privind formarea rezervelor, calculul despăgubirilor, auditul, standardele de guvernanță corporativă.

De asemenea, experții Băncii Mondiale au efectuat un diagnostic al pieței de asigurări, efectuat prin prisma practicilor de stabilire a tarifelor RCA, de constituire a rezervelor de gestiune a despăgubirilor, inclusiv analiza pieței în contextul demarării proceselor de liberalizare tarifară.

Advertisement

Cine a tergiversat liberalizarea 

În context, Valeriu Chițan a ținut să-și exprime regretul ”... că de rând cu tergiversarea procesului de restructurare a sectorului s-au perpetuat și indeciziile de liberalizare a tarifelor RCA”. Astfel, CNPF a fost în situația de a se preocupa, concomitent, cu ajustarea normelor prudențiale și de întocmirea cadrului metodologic aferent modului de calculare de către asigurători a primei de asigurare.

Introducerea, de la 1 iulie 2019, a tarifului de referință la asigurarea RCA, calculat de CNPF, și aplicat de asigurător în perioada de tranziție la regimul de liberalizare, are menirea de a atenua eventualele turbulențe pe piață, precum și de a oferi companiilor șanse de revigorare, potrivit șefului CNPF.

Insolvabilitatea paște o parte din companii

Valeriu Chițan a menționat că o problemă dificilă o constituie subcapitalizarea companiilor de asigurări: Astfel potrivit estimărilor Comisiei, "doar câteva companii de asigurări dispun de active eligibile".

Ceilalți participanți ai pieței de asigurări urmează să-și revizuiască planurile de afaceri, să-și redimensioneze portofoliul de contracte și, respectiv, de obligații. În această ordine de idei, agenda autorității de supraveghere cuprinde măsuri imediate prin dispunerea regimului de redresare și/sau remediere financiară și/sau regimului de administrare specială”.

În această ordine de idei, președintele CNPF a reiterat poziția autorității de supraveghere potrivit căreia acționariatul companiilor de asigurări ”trebuie să se pregătească pentru infuzii de capital, în caz contrar o liberalizare competitivă a tarifelor RCA inevitabil va acutiza concurența, în consecință o parte din companii cu deficit de active și subcapitalizate vor deveni insolvabile”.

Parlamentul cere explicații despre delapidări

În cadrul audierilor, președintele Comisiei economie, buget și finanțe Igor Munteanu a ținut să precizeze despre încălcările care se comit pe piața asigurărilor susținînd că ”au fost semnalate mai multe alerte cu privire la delapidările produse cu fondurile Biroului Național ”Carte Verde” și aceste delapidări au rezultat chiar și cu dosare penale".

"Suntem cu ochii pe CNPF pentru că sunt multe subtilități care trebuie să le clarificăm la următoarea ședință a grupului de lucru format să remedieze divergențele existente. Sunt multe alerte în sistem pe care CNPF trebuie să le ia în cosiderație, mai ales lucrurile care sunt extrem de sensibile pentru populație: tarifele, condițiile generale de activare în domeniul asigurărilor, etc.”

Problemele date, vor fi discutate în cadrul unei ședințe de lucru la care sunt invitați membrii Comisiei economie, buget și finanțe, reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, companiile de asigurări, brokeri și agenții de asigurări, care va avea loc în incinta Parlamentului, pe 16 iulie 2019.Oportunitati