Creștere spectaculoasă a exporturilor de servicii de prelucrare a materiei prime și de informatică

shadow
Miercuri, 10.07.2019 07:42   804
Dacă la comerțul cu bunuri Republica Moldova înregistrează în continuare deficite uriașe, care sunt în creștere, apoi la servicii situația este inversă și țara noastră are un sold pozitiv.

Astfel în primul trimestru al acestui an, deficitul comerțului cu bunuri a constituit 702,83 milioane dolari, aprofundându-se cu 2,8% față de trimestrul I al 2018, deoarece importurile au crescut mai mult (+ 46,47 milioane dolari) decât exporturile (+ 27,27 milioane dolari), arată raportul Balanța de plăți alcătuit de Banca Națională a Moldovei (BNM).

La bunuri deficit, la servicii excedent

În aceeași perioadă, excedentul balanței comerțului cu servicii a constituit 95,30 milioane dolari, crescând cu 28,2% comparativ cu trimestrul I 2018, grație majorării mai semnificative a valorii serviciilor prestate nerezidenților (+32,32 milioane dolari) decât a serviciilor primite de la nerezidenți (+11,35 milioane dolari).

Potrivit BNM, raportul dintre soldul balanței serviciilor și PIB a constiuit 4,0 la sută, cu 0,7 p.p mai mult ca în trimestrul I 2018.

Majorarea soldului pozitiv al balanței serviciilor cu 28,2% până la 95,30 milioane dolari s-a datorat creșterii exporturilor cu 10,3%, în raport cu perioada similară a anului precedent.

Exporturile de servicii de prelucrare 

În cadrul acestora, s-au majorat semnificativ exporturile de servicii de prelucrare a materiei prime - cu 60,1%, până la 73,8 milioane de dolari.

Advertisement

Aceste activități se desfășoară în special în Zonele Economice Libere.

Şi la serviciile de informatică creșterea este una spectaculoasă - cu 43,0%, până la 41,06 milioane de dolari, care poate fi explicată prin facilitățile fiscale oferite de autorități companiilor și angajaților din acest domeniu.

Practic exporturile de servicii de informatică le-au ajuns din urmă pe cele de băuturi alcoolice și în scurt timp le vor depăși.

În aceeași perioadă exportul serviciilor de călătorii a totalizat 79,15 milioane dolari (practic neschimbat față de trimestrul I 2018), alte servicii pentru afaceri – 32,93 milioane dolari (în scădere cu 0,8%), iar de bunuri și servicii ale administrației publice – 6,83 milioane dolari (în scădere cu 17,1%).

Şi importurile de servicii au crescut, dar într-un ritm de două ori mai lent - cu 4,7%. Sporirea importurilor de servicii a rezultat, preponderent, din creșterea importurilor de servicii de călătorii (+7,7%) și de transport (+4,4%)

Ponderea cea mai mare este deținută de serviciile de transport – 37%, valoarea acestora fiind de 93,28 milioane dolari, în creștere cu 4,4% comparativ cu trimestrul I 2018. În cadrul importurilor de servicii de transport, transportului de mărfuri îi revine o pondere de 65,8%, transportului de pasageri – 15%, iar altor servicii de transport – 19,2%.

Importul de servicii de călătorii a constituit 83,70 milioane dolari (+7,7%), alte servicii pentru afaceri – 30,71 milioane dolari (+10,3%), servicii de informatică – 11,89 milioane dolari (-4,7%), bunuri și servicii ale administrației publice – 7,18 milioane dolari (+18,5%), servicii de telecomunicații – 5,93 milioane dolari  (-31,3%), taxe pentru utilizarea proprietății intelectuale – 4,80 milioane dolari (-36,6%).Oportunitati