Eficiența controalelor: La Vamă dintr-un leu calculat se încasează doar 8,5 bani

shadow
Miercuri, 26.06.2019 06:34   2257
În anul 2018, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 35.314 de controale fiscale, din care doar 1.261 au fost planificate, iar 34.053 - neplanificate. Adică numărul celor neplanificate îl depășește pe cel al controaleleor planificate de 27 de ori.

Eficiența controalelor neplanificate însă este mult mai redusă decât a celor planificate, relevă un raport de audit al Curții de Conturi. Astfel rezultativitatea controalelor neplanificate a fost la nivel de doar 51,7%, iar a controalelor planificate – de 91,3%.

Au calculat 850 de milioane de lei, dar au încasat de 4 ori mai puțin

Conform datelor din raport, suma impozitelor, taxelor și altor plăți, inclusiv sancțiunilor calculate la buget ca rezultat al controalelor fiscale, înregistrează însă un nivel scăzut.

Citiți și:

Triada ce amenință economia Republicii Moldova

Astfel, în anul 2018, din suma calculată de 848,3 milioane de lei, la buget au fost încasate mai puțin de o pătrime - 200,8 milioane lei, sau 23,7%.

Totodată, nivelul de achitare a sumelor calculate urmare a controalelor planificate în anul 2018 constituie 38,4%, iar nivelul de achitare a sumelor calculate urmare a controalelor neplanificate – de 18,4%.

Advertisement

Auditul mai relevă că în urma controalelor fiscale efectuate la agenții economici aflați în procedură de insolvabilitate, au fost calculate obligații fiscale în sumă de 331,6 milioane lei, din care au fost încasate doar 1,2 milioane, sau 0,4%. 

De asemenea, urmare a activităților întreprinse de SFS privind depistarea și sancționarea cazurilor de desfășurare ilicită a activităților de întreprinzător, au fost întocmite 15.513 procese-verbale contravenționale privind desfășurarea activității ilicite în anul 2018, din care 15.352 fiind rezultative, sau 99% din total.

În baza proceselor-verbale întocmite, în 2018 au fost aplicate sancțiuni în valoare de 17 milioane lei, din care au fost încasate 6,8 mililioane lei (40%). Această situație este cauzată de art.34 alin.(3) din Codul contravențional:care prevede că  „contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei”.

Vama dintr-un leu calculat, încasează doar 8 bani

Cât despre Serviciul Vamal, angajații acestuia au efectuat în 2018, 184 de controale post-vămuire, din care 150 au fost rezultative, sau 81,5%.

Nu și suma încasărilor din obligațiile vamale calculate, inclusiv a majorărilor de întârziere la buget în urma controalelor post-vămuire.

Astfel în 2018 au fost încasate doar 8,8 milioane de lei, sau 8,5% din suma calculată de 104,1 milioane lei.

În raportul de audit însă nu este specificat motivul eficienței atât de reduse a controalelor post-vămuire.

Citiți și:

Amânare după amânare. Firmele din Transnistria vor fi scutite în continuare de plata taxelor vamaleOportunitati