Cum explică administrația Căilor Ferate pierderile din 2018 și ce planuri are de viitor

shadow
Vineri, 21.06.2019 08:10   1525
În pofida unor măsuri de optimizare și de restructurare, situația financiară a întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei (CFM) rămâne dificilă. Totuși unele măsuri deja dau rezultate, iar reformele trebuie continuate.

La mijlocul lunii mai, Mold-Street.com a adresat câteva întrebări administrației Căilor Ferate referitor la ultimele evoluții ale acestei întreprinderi și realizarea planurilor de optimizare și modernizare. Sinteza răspunsurilor mai jos.

Factorii ce au dus la pierderi de 73 milioane lei în anul 2018

Referitor la bilanțurile activității Căii Ferate a Moldovei în anul 2018 e de remarcat, că rezultatele obținute puteau fi mult mai bune, dacă n-ar fi existat o serie de factori, care au influențat negativ situația economică a întreprinderii. În consecință veniturile întreprinderii s-au diminuat cu 27,8 milioane lei din cauza căderii diferenței de curs valutar a francului elvețian – valuta în care sunt achitate serviciile oferite de calea ferată de la noi - în raport cu leul moldovenesc.

Totodată în urma transmiterii către Ministerul Sănătății a instituțiilor medicale ale CFM întreprinderea a înregistrat pierderi de 33,5 milioane lei. Un al treilea factor cu impact negativ asupra situației economice și financiare a CFM a fost majorarea cu 15% a prețului motorinei.

Optimizarea costurilor și primele rezultate

Măsurile de reducere a consumurilor întreprinderii: ele au fost elaborate și aprobate de către ministerul de profil și Agenția Proprietății Publice. La finele anului 2018 economiile din fondul de salarizare au constituit circa 3 milioane de lei. Numărul de angajați ai întreprinderii a fost ajustat la volumul de lucru existent.

Citiți și:

Salariile de la Calea Ferată din Moldova sunt cu peste 25% mai mici decât media pe economie

Administrația căii ferate a întreprins acțiuni pentru sporirea calității transportului în scopul diminuării prețului de cost al acestuia în baza reducerii consumurilor în procesul de exploatare: energie electrică, motorină și alte resurse.

Munca de optimizare a cheltuielilor CFM și consolidarea eforturilor în vederea creșterii volumului traficului de marfă și călători sunt două obiective principale ce vor ajuta la schimbarea semnificativă spre bine a situației la întreprindere.

Salariile mici la întreprindere

Mărimea salariilor la CFM demult nu mai impresionează. Se face resimțit gradul înalt de uzură tehnică și tehnologică a întreprinderii și necesitatea de a păstra un număr mare de lucrători în domeniul mentenanței. Dar lucrurile nu stau pe loc.

De la 1 mai 2019 fondul de salarii la CFM s-a majorat cu 4 milioane lei. Acești bani vor fi folosiți pentru majorarea în primul rînd a salariilor feroviarilor cu cel mai mic coeficient de salarizare a muncii. Astfel se va face primul pas spre creșterea nivelului salarizării la Calea Ferată a Moldovei.

În prezent salariul mediu lunar la întreprindere constituie 4.800 lei (pentru comparație, în primul trimestru al acestui an salariul mediu pe economie a fost de 6.923 lei n.r.), iar fondul de salarizare – circa 40 milioane lei.

Planuri mari de dezvoltare

Anual Consiliul de Administrație al întreprinderii aprobă planul de afaceri, astfel, statul prin intermediul reprezentanților săi trasează principalele obiective ale companiei.

Advertisement

Întreprinderea are planuri mari, menite să sporească eficiența activității domeniului feroviar al economiei Moldovei. Se întreprind măsuri serioase pentru asanarea vagoanelor de marfă.

Feroviarii au reușit să repare circa 500 vagoane, anterior neutilizate. Ele vor fi exploatate pe teritoriul Moldovei, iar cele de calitate mai bună vor fi oferite spre exploatare în Ucraina, Belarus și alte state ale CSI, de pe urma cărora întreprinderea încasează lunar venituri de până la șapte milioane lei. Această activitate va continua. În anul 2019 preconizăm reparația a încă 600 vagoane, astfel încât să poată fi satisfăcute toate solicitările agenților economici.

Traversele defecte și securitatea

Un audit din 2018 al Curții de Conturi arăta că aproape jumătate din traversele de cale ferată sunt defectate sau avariate și, în consecință, există riscul sistării circulației trenurilor. CFM susține că asigurarea securității circulației la calea ferată este obiectivul principal ale activității.

Una din metodele de soluționare a acestei probleme este asanarea gospodăriei linii și monitorizarea permanentă a stării acesteia. Anual întreprinderea achiziționează circa 20.000 de traverse, care sunt pozate pe sectoarele cu cea mai mica viteză de circulație. Concomitent CFM examinează posibilitatea relansării întreprinderii de producere a traverselor din beton armat a CFM.

Deși situația economico-financiară a căii ferate este foarte complicată, nu există pericolul sistării circulației trenurilor pe careva sectoare ale magistralei. El nici n-a existat vreodată. Se aplică anumite limitări de viteză, care e o măsură tehnologică admisă, ce nu are nimic în comun cu sistarea circulației.

Asistența externă pentru modernizarea CFM 

Administrația CFM aplică în practică programul de reformare a domeniului national al transportului feroviar aprobat de Guvern, pentru care este prevăzută o asistență externă de circa 110 milioane de euro, dintre care 6,75 milioane sunt granturi, iar restul - împrumuturi oferite de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții.

În acest sens pe parcursul anului 2018 au fost achiziționate deja 12 locomotive noi, care au un termen de exploatare de 40 de ani. De rând cu procurarea locomotivelor, programul include modernizarea infrastructurii feroviare, mai exact – a sectorului de cale ferată Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, cu lungimea de circa 233 kilometri. Startul licitației a avut loc la 22 februarie 2019, dar la propunerea participanților termenul ei a fost prelungit până la 20 mai, astfel ca să se poată înscrie un număr cât mai mare de pretendenți, aceștea reușind să perfecteze corect și conform cerințelor toate actele necesare.

Licitația se desfășoară pe platforma oficială a BERD pentru achiziții în format electronic și are două etape. În cadrul primei vor fi înaintate propuneri de ordin tehnic, iar în cea de-a doua participanții selectați vor trebui să prezinte ofertele financiare.

Scopul proiectului este reabilitarea și modernizarea liniilor de cale ferată, a sistemelor de dirijare și semnalizare, telecomunicație, a pasajelor de nivel și instalațiilor de alimentare cu energie electrică. Realizarea lui va permite creșterea vitezei de circulație a trenurilor până la 100 km/oră și, respectiv, majorarea fluxului de trafic.  

Despre capacitatea CFM de a rambursa creditele

În condițiile în care scad veniturile, iar întreprinderea înregistrează pierderi, unii experți au pus la îndoială capacitatea CFM de rambursa creditele.

Vizavi de solvabilitatea Căii Ferate a Moldovei țin să menționez, că în pofida tuturor dificultăților, cu care se confruntă întreprinderea la acest capitol, niciodată încă nu s-a întâmplat ca ea să nu facă față obligațiunilor sale financiare.

Investitorii ce ne oferă mijloace calculează toate riscurile și dacă ar avea chiar și cele mai mici dubii în legătură cu capacitatea de plată a magistralei, noi n-am primi nici un ban. De aceea nu e cazul ca experții să pună la îndoială capacitatea CFM de achitare a împrumuturilor.

CFM nu are bani pentru a finaliza segmentul Cahul-Giurgiulești

Sectorul de cale ferată Cahul-Giurgiulești funcționează în regim de exploatare provizorie, deoarece construcția lui nu este încheiată. Pentru finisare sunt necesare mijloace bănești, de care întreprinderea nu dispune deocamdată. În linii generale situația pe sector este normală.

Pe parcursul perioadei de exploatare, din august 2008 până în 2018, adică în zece ani au fost transportate circa 2 milioane tone de mărfuri. Pe sectorul respectiv s-au deplasat 5.531 garnituri de tren, 33161 vagoane încărcate. În cea mai mare parte e vorba de mărfuri precum cereale, cărbune, material de construcție și produse petroliere. Așa dar, sectorul funcționează destul de intens și eficient.

Liberalizarea pieței feroviare

Concepția reformării CFM până în anul 2021, aprobată de Guvern prevede că întreprinderea va fi divizată în trei companii independente. Una din ele se va ocupa de transport marfă, a doua va transporta pasageri, iar a treia va avea grijă de infrastructura feroviară.

Potrivit concepției de reformare, infrastructura feroviară a Moldovei va continua să aparțină statului, iar posibilitatea de a oferi servicii de transportare a mărfurilor și pasagerilor o vor avea și întreprinderile private. Conform noilor reguli, operatorii de transport feroviar vor avea drept de acces la infrastructura feroviară în baza achitării plății pentru utilizarea ei. Plata se va stabili în corespundere cu metodologia de calculare care va fi aprobată de Guvern.

Companiile prestatoare de servicii de transport feroviar vor activa în baza unui act permisiv, numit certificat de securitate, iar compania responsabilă de infrastructură – în baza autorizației de securitate. Astfel piața transportului feroviar va fi liberalizată, ceea ce va permite crearea unui mediu competitiv, prin intermediul căruia CFM va deveni mai eficientă și mai rentabilă. Cu siguranță, foarte curând agenții economici vor resimți prioritățile noului model de funcționare a transportului feroviar.

Citiți și:

Un nou rezultat negativ la Calea Ferată: pierderi de 73 milioane lei Oportunitati