O nouă lovitură pentru bugetele locale

shadow
Sâmbătă, 08.06.2019 08:07   1486
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) susține că prevederile Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat de Guvern, lovesc în bugetele locale.

Asta pentru că el conține mai multe lacune, care puteau fi evitate dacă în procesul de elaborare și aprobare a regulamentului se ținea cont și de observațiile CALM.

Scăderea drastică a veniturilor în bugetele locale

"În consecință asistăm la un blocaj instituțional a acestui proces de delimitare a bunurilor imobile", susține Ludmila Malai, președintele Rețelei Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul CALM.

Expertul CALM Alexandru Morcov a explicat că nedelimitarea proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale duce la scăderea drastică a veniturilor în bugetele locale, deoarece bunurile nu pot fi expuse la licitație, nu pot fi vândute și nici transmise în locațiune, arendă, etc, iar din acest motiv impozitul funciar nu se plătește.

Angela Ursachi, primar de Mateuți, Rezina susține că de când s-au format Agențiile serviciilor publice, Cadastrul nu mai are posibilitatea de a delimita terenurile publice, aceste atribuții fiind acordate Institutului de Proiectări (IPOT).

"Institutul de Proiectări nu are filiale prin raioane, fiind doar în Chișinău și Bălți. Astfel, ca să formezi un bun imobil de 50 de ari, costul este foarte mare, de peste 10 mii de lei, iar pentru o APL acesta este un preț exagerat de mare. Din acest motiv noi avem foarte multe terenuri care nu sunt formate ca bunuri imobile, pe care nu putem să le valorificăm în scopuri economice”, a declarat primarul.

Advertisement

Totodată ea se întreabă de ce e nevoie de o nouă delimitare, dacă anterior a fost efectuată alta, care totuși nu este valabilă în cazul când se dorește formarea unui bun imobil. 

Vicepreședintele Rețelei Specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul CALM Igor Comerzan a vorbit despre problemele în procesul de gestionare a fondului forestier.

„În mare parte, în cazul ocolurilor silvice și pădurilor se ține evidența copacilor în calitate de obiecte și nu este clar cine este proprietarul pământului, deși, de facto, este autoritatea publică locală”, a spus Comerzan.

Urmare a demersului CALM, Agenția Relații Funciare și Cadastru a acceptat formarea unui grup de lucru în cadrul căruia să fie examinat și modificat Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.

De asemenea, va fi elaborat un demers către Guvern din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru, în care vor fi incluse și cerințele CALM-ului.

Un Regulament pentru a face ordine

Menționăm că documentul a fost aprobat de Guvern pe 11 februarie 2019 și a intrat în vigoare pe 1 martie 2019. El stabilește modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi și nivelul doi, inclusiv ale UTA Găgăuzia, după apartenență — de stat sau locală, și pe domenii — public sau privat.

Delimitarea bunurilor imobile din proprietatea publică include mai multe etape: lucrări de pregătire, identificarea bunurilor imobile proprietate publică, elaborarea planului de contur și întocmirea listelor bunurilor imobile, întocmirea procesului-verbal privind delimitarea și coordonarea materialelor de delimitare, elaborarea planului geometric, realizarea raportului lucrării și recepția lucrărilor.

Înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică și a drepturilor asupra lor se efectuează de către organele cadastrale teritoriale, în a cărui rază de acțiune se află bunul imobil, iar costurile sunt acoperite din contul bugetului autorității publice sau din contul surselor alocate în cadrul programului de stat.

Concomitent cu acest Regulament Guvernul a aprobat și Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023.

Lucrările de înregistrare a bunurilor imobile, inclusiv proprietate privată au demarat deja și sunt realizate în cadrul Proiectului “Înregistrarea și evaluarea funciară 2019-2023”, de 30,1 milioane de euro finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare parte a Grupului Băncii Mondiale.

Componentele acestui proiect sunt: înregistrarea primară a bunurilor imobile, evaluarea bunurilor imobile, îmbunătățirea sistemului de administrare funciară și sporirea capacităților instituționale.

Astfel, până la finele anului 2023, bunurile imobile, inclusiv terenurile proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale vor fi delimitate în funcție de apartenentă și domenii în proporție de 95% și înregistrate în registrul bunurilor imobile.Oportunitati