Vama simplifică procedura de declarare a mărfurilor exportate prin colete poștale

shadow
Sâmbătă, 01.06.2019 07:30   1436
Întreprinzătorii mici și mijlocii care exportă, prin intermediul trimiterilor poștale, cantități mici de produse vor fi scutiți de necesitatea depunerii declarațiilor vamale pentru fiecare tranzacție, prevede o inițiativă a Serviciului Vamal.

Potrivit unei instrucțiuni elaborate de Vamă, antreprenorii care exportă mărfuri a căror valoare facturală per livrare nu depășește suma de 1.000 de euro, vor putea depune o singură declarație vamală pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună.

Implementarea noii proceduri simplificate de declarare este preconizată pentru începutul lunii iulie a acestui an. Pentru a beneficia de procedura declarării periodice, agenții economici exportatori vor trebui să depună în adresa organului vamal o cerere, care să conțină denumirea, adresa juridică și codul fiscal ale întreprinderii, lista și cantitatea estimativă a mărfurilor care ar urma să fie exportate, precum și descrierea acestora.

Permisiunea de declarare periodică va fi valabilă pe un termen nu mai mare de un an de zile. Totodată, aceasta va putea fi retrasă în cazul constatării unor eventuale încălcări ale legislației vamale sau ale procedurii de declarare periodică.

Scopul noilor reglementări este de a sprijini producătorii autohtoni și de a promova exporturile, prin simplificarea formalităților vamale și reducerea costurilor aferente procedurii de declarare a mărfurilor.

Advertisement

Pentru comparație, pentru depunerea unei singure declarații vamale de export, brokerul vamal poate percepe o taxă care poate varia între 200 - 600 de lei, indiferent de cantitatea exportată.

Astfel, noua procedură, propusă de către Serviciul Vamal, va permite micilor exportatori să economisească timp și resurse, care ar putea fi investite în extinderea liniei de producere a mărfurilor destinate piețelor externe sau crearea unor noi locuri de muncă.

Noua procedură simplificată vine să completeze alte instrumente de promovare a exportului, implementate de Vamă, printre care se numără excluderea obligativității prezentării unei garanții financiare pentru a beneficia de scutiri la introducerea temporară a utilajelor și instrumentelor necesare producerii mărfurilor destinate exportului.

Anularea acestei condiții le economisește antreprenorilor resurse considerabile și asta deoarece, anterior, costul unei garanții financiare putea ajunge până la 35% (TVA – 20% + TV – 0-15%) din valoarea totală a utilajului plasat în regim de admitere temporară. Prin urmare, în cazul unor echipamente de producere evaluate, de exemplu, la 100.000 de euro și cu taxa vamală de 15%, agentul economic trebuia să aloce 35.000 de euro pentru acea garanție financiară. Acum, însă, aceștia au prerogativa de a redistribui respectivele resurse pentru procurarea unor noi echipamente și sporirea volumului producției.

O altă facilitate promovată de către Vamă se referă la statutul de Exportator Aprobat. Actualmente, această autorizație este deținută de 29 de exportatori, care sunt scutiți obligativitatea obținerii certificatului de origine EUR-1, eliberarea căruia costă 6 euro. Totodată, datorită simplificărilor promovate de Serviciul Vamal, de acest statut pot beneficia și exportatorii sezonieri.

De o procedură simplificată de certificare a originii mărfurilor vor beneficia și antreprenorii care exportă mărfuri în Norvegia și Elveția. Mai exact, aceștia vor putea să confirme originea mărfurilor doar în baza unei declarații, aplicată pe un document comercial. De această facilitate ar urma să beneficieze agenții economici care vor solicita includerea în Sistemul informațional al Exportatorilor Înregistrați (REX-System). Procedura de înregistrare urmează a fi elaborată, promovată și aprobată cel târziu până în anul 2020.Oportunitati