Doar 37% din amenzile aplicate pentru munca la negru și plata salariilor în plic au ajuns la buget

shadow
Sâmbătă, 25.05.2019 08:58   1346
În anul 2018 au fost constatate 193 de cazuri de utilizare a muncii la negru sau de achitare a salariilor în plic, în care au fost aplicate amenzi în valoare de 42,5 milioane lei, dintre care doar 36,7% au fost achitate (peste 15,6 milioane lei).

Potrivit unor informații prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în cadrul unei ședințe a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru fenomenul ocupării informale continuă să afecteze atât bugetul național cât și dreptul persoanelor fizice la un venit legal și de asigurare socială și medicală.

În scopul determinării muncii ne/subdeclarate și selectării agenților economici cu risc sporit de achitare a salariilor „în plic” SFS a stabilit criteriile de risc, care include raportul dintre salariul mediu pe entitate și indicatorul mediu pe ramură/ minim pe economie; cifra de afaceri semnificativă în raport cu fondul de salarizare și suma nesemnificativă calculată a impozitelor, taxelor și altor plăți în raport cu cifra de afaceri.

Criterii de risc sunt considerate și nivelul redus al profitabilității în ultimele 3 perioade fiscale; venitul declarat mare raportat per angajat, dar și existența altor surse de informații aferente achitării salariilor ne/subdeclarate (neutilizarea MCC, utilizarea operațiunilor în numerar, achizițiile de la persoane fizice).

În scopul stabilirii muncii „la negru”, SFS aplică proceduri generale (analiza preventivă a riscurilor în baza informației disponibile în SI SFS, vizite fiscale, controalele prin metoda verificării operative /faptice, instituirea postului fiscal etc.)

Totodată, autoritatea fiscală susține că gradul de eficiență a fiecărei măsuri poate fi apreciată doar prin impactul direct și indirect asupra majorării încasărilor la bugetul național.

Advertisement

La general, ca rezultat al controalelor fiscale efectuate la contribuabilii cu risc sporit de utilizare a muncii la negru, a fost estimat fondul de salarizare cu determinarea cuantumului real al plăților salariale. Astfel, valoarea fondului estimat se încadrează în intervalul 7-15% din fondul de salarizare declarat de către contribuabil.

Autoritățile susțin că acțiunile întreprinse în trimestrul I al anului curent în scopul prevenirii și combaterii ilegalităților din domeniul muncii au avut un impact direct și indirect asupra majorării încasărilor la bugetele respective.

Astfel, la Bugetul Public Național veniturile administrate de SFS la compartimentul impozitul pe venit din salariu încasările au înregistrat o descreștere de 1,4% comparativ cu perioada similară a anului precedent ca rezultat a reducerii cotelor impozitului pe venit pentru persoanele fizice, dar și majorării scutirii personale.

Concomitent, la bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii încasările au sporit în perioada de referință cu 5,2% și au depășit suma de 3 miliarde lei, iar la bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală încasările s-au majorat cu 14,2%, până la 1,064 miliarde lei.

Analiza comparativă dintre valorile salariului minim în sectorul real al economiei, fondului de remunerare a muncii și încasărilor aferente plăților salariale (impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurare sociale, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală) colectate de SFS, arată creșterea cu 15% a fondului de salarizare și alte recompense calculate pentru ianuarie - februarie 2019.

Potrivit autorităților nivelul actual al administrării fiscale este unul favorabil pentru desfășurarea acțiunilor privind contracararea fenomenului „muncii la negru” și urmează a fi continuat cu intensificarea măsurilor de control și de sancționare a practicii utilizării muncii ilegale.Oportunitati