Atenționare de la Fisc! Chiar dacă va aflați peste hotare veți fi obligați să achitați datoriile

shadow
Sâmbătă, 18.05.2019 07:44   3177
Serviciul Fiscal de Stat anunță despre noi norme și proceduri ce țin de realizarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine și asistență în vederea recuperării în țara noastră a unor creanțe fiscale stabilite într-un stat străin, precum și recuperarea într-un stat străin a creanțelor fiscale stabilite în Republica Moldova.

Prevederile stabilite în noul Regulament privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, vizează următoarele obligații fiscale: impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice, contribuțiile de asigurări sociale de stat, impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele rutiere, taxele pentru resursele naturale, taxele locale.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat anunță că are dreptul să solicite de la administrațiile fiscale străine informații cu caracter fiscal despre contribuabilii din Republica Moldova și din străinătate, în funcție de necesitatea stabilită în cadrul controalelor fiscale, schimbul de informații fiind reglementat de 50 de tratate bilaterale de evitare a dublei impuneri și de Convenția Multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală (în vigoare pentru Republica Moldova din 1 martie 2012), a cărei semnatari sunt la etapa actuală 128 state.

Advertisement

Prin urmare, având ca bază îmbunătățirea continuă a administrării fiscale și racordarea la standardele europene, Fiscul dispune de pârghii eficiente de recuperare a creanțelor fiscale cu element de extraneitate, cât și recepționarea, la solicitare, a informațiilor cu caracter fiscal aferente persoanelor fizice și juridice.

Aminitim că de la 1 ianuarie 2019, Fiscul a luat la evidență toate conturile bancare ale cetățenilor și astfel poate număra până la ultimul bănuț inclusiv din conținutul conturilor curente și depozite - lucru ce până acum nu s-a întâmplat.

Se prevede că informațiile acumulate vor permite Fiscului să facă schimb de date electronice în regim automatizat cu autoritățile fiscale din alte state.

"Respectiv Republica Moldova va beneficia de informația despre conturile bancare deschise peste hotare de către cetățenii Republicii Moldova, dar cu condiția că țara noastră oferă informația similiară și autorităților fiscale cu care colaborează și are acorduri de parteneriat", susținea Sergiu Pușcuța, șeful Fiscului.

Citiți și:

Fiscul va număra toți banii din conturile cetățenilorOportunitati