Top 10 Realizări ale Parteneriatului Estic

shadow
Miercuri, 15.05.2019 09:02   845
Pe 14 mai, Uniunea Europeană, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina au marcat cea de-a zecea aniversare a Parteneriatului Estic (PaE), cu o conferință la nivel înalt de la Bruxelles.

La conferința s-a vorbit despre realizările ultimilor zece ani în relațiile UE cu cei șase parteneri de Est și s-au inițiat discuțiile privind viitoarea direcție strategică a parteneriatului.

"Parteneriatul estic este fundamental un parteneriat orientat spre viitor pentru cetățeni, ferm concentrat asupra a ceea ce este important pentru ei. Împreună, lucrăm spre economii mai puternice, guvernare mai puternică, conectivitate mai puternică și societăți mai puternice", a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Totodată el a menționat mai multe realizări, inclusiv acordurile de asociere și zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina, dar și faptul că cetățenii acestor țări beneficiază, de călătoriile fără viză pentru șederi scurte în UE.

Top 10 Realizări ale Parteneriatului Estic în ultimii 10 Ani

1. UE are noi acorduri bilaterale politice și economice, care ghidează relațiile și cooperarea cu majoritatea țărilor Partenere din Est și aduc beneficii tangibile cetățenilor din întreaga regiune.

2. Mai multe oportunități de comerț și investiții între Statele Membre ale UE și cele șase țări Partenere din Est: Mai multe investiții: Numărul companiilor din țările DCFTA care exportă în UE a crescut semnificativ din 2015: în Georgia cu 35%, Moldova cu 40% și Ucraina cu 26%. Mai mult comerț: Cele șase țări Partenere din Est împreună reprezintă acum cel de-al 10-lea partener comercial al UE. Volumul comerțului a crescut, de asemenea: cu 12% pentru Armenia, 28% pentru Azerbaidjan, 16% pentru Belarus.

Advertisement


3. Economii mai diversificate și mai vibrante în întreaga regiune, care
atrag investiții și creează locuri de muncă. UE a oferit ÎMM-urilor peste 125.000 de împrumuturi, mai mult de 50% din acestea fiind în moneda locală, pentru a sprijini creșterea în regiune. 

4. Legături de transport și infrastructură mai bune în urma extinderii rețelei TEN-T a UE, care prevede 4800 km de drumuri și căi ferate noi și reabilitate până în 2030. Acest lucru va deschide noi oportunități pentru dezvoltare economică și schimburi între UE și Țările Partenere, precum și printre Țările Partenere în sine.

5. A fost instituit un regim liber de vize între UE și Georgia, Ucraina și Moldova. UE are acorduri de readmisie și de facilitare a acordării vizelor în vigoare cu Armenia, Azerbaidjan și a finalizat negocierile cu Belarus. Acestea sunt esențiale în promovarea circulației atât a cetățenilor UE cât și a celor din țările partenere întrun mediu sigur și bine gestionat.

6. Mai multă reziliență și eficiență energetică prin reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, și prin creșterea ponderii energiei regenerabile: Datorită sprijinului acordat de UE, aproape 100.000 de familii șiar putea reduce facturile pentru energie și îmbunătăți condițiile sale de viață. Convenția Primarilor – inițiativa marca comercială a UE pentru acțiuni locale în domeniul energiei și al climei – a devenit o rețea de 400 primării, care acoperă aproximativ 40% din populația celor 6 țări partenere, în timp ce peste 10% din întreaga populație a beneficiat de îmbunătățiri ale infrastructurii municipale datorită Fondului E5P. 

7. Sprijin pentru tineri, în special în ceea ce privește dezvoltarea abilităților lor și stimularea capacității lor de inserție profesională, inclusiv prin accesul mai mare la programele UE: Peste 80.000 schimburi de tineret până în 2020, inclusiv prin programul Erasmus+. Școala Europeană lansată la Tbilisi oferă educație de înaltă calitate viitorilor lideri.

8. Servicii publice mai accesibile și orientate spre servicii pentru cetățeni din întreaga regiune cu noi centre de servicii ghișee unice și/sau servicii de e-guvernare în cele șase țări.

9. Acces mai ușor la o rețea de internet în bandă largă de mare capacitate pentru 2 milioane de oameni de știință, academicieni și studenți la peste 700 de Instituții de Cercetare și Educație din cele 6 țări Partenere din Est.

10. O conștientizare mai bună a UE în rândul cetățenilor din țările partenere din est, precum și a Parteneriatului Estic în rândul cetățenilor UE.

Lansat în 2009 ca o inițiativă comună de politici, Parteneriatul Estic are ca scop aprofundarea și consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană (UE), Statele sale Membre și cei șase vecini ai săi din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. În acest cadru, toți partenerii s-au angajat să demonstreze și să aducă beneficii tangibile vieții cotidiene a cetățenilor din întreaga regiune.Oportunitati