Cum poate fi determinată starea economiei după iluminarea văzută din cosmos

shadow
Sâmbătă, 11.05.2019 10:18   1971
Iluminarea pe timp de noapte poate constitui un indicator de performanță economică a țării și poate ajuta la măsurarea produsului intern brut real, afirmă doi cercetători ai Fondului Monetar Internațional într-o lucrare întitulată ”Illuminating Economic Growth” (Iluminarea creșterii economice).

FMI nu este doar unul dintre cei mai mari creditori ai lumii, ci și o organizație care colectează și prelucrează un volum mare de date statistice. În unele cazuri informațiile oficiale furnizate de anumite țări sunt precare sau manipulatorii, fapt ce îngreunează luarea unor decizii legate de finanțare. În căutarea unor răspunsuri alternative, autorii studiului Yingyao Hu și Jiaxiong Yao au încercat să coreleze luminile văzute din cosmos cu PIB-ul țărilor și performanța economică a acestora. 

Ei au observat că țările dezvoltate au o iluminare mai puternică, cu acoperire mai largă a teritoriului, în comparație cu statele subdezvoltate. Rezultatele obținute au permis cercetătorilor să calculeze, cu ajutorul unor ecuații complexe, producția economică reală a țărilor vizate în studiu. Din suprapunerea datelor reiese că națiunile dezvoltate – în majoritatea lor democrații consacrate – oferă informații credibile, care coincid cu constatările autorilor, în schimb statele sărace – mai ales cele cu regimuri autoritare – tind să ascundă situația reală în economie. 

Yingyao Hu și Jiaxiong Yao au comparat imaginile furnizate de sateliți timp de câțiva ani și rapoartele de performanță economică, reușind să identifice conexiunile dintre luminozitate și performanță datorită formulelor matematice.

Advertisement

Au fost luate în calcul o serie de factori, inclusiv schimbările climatice, sancțiunile economice, comerțul extern, demografia, relieful geografic, cheltuielile publice, resursele naturale, nivelul de educație, și altele. 

Cel mai elocvent exemplu în susținerea teoriei cercetătorilor FMI este reprezentat de Peninsula Coreeană. Văzută din cosmos de către sateliții de pe orbită, Coreea de Nord arată, pe timp de noapte, o adevărată gaură neagră situată între Coreea de Sud, China și Rusia, care se scaldă în lumina becurilor nocturne. Diferența între Coreea totalitară și Coreea liberală este pur și simplu izbitoare. 

Peninsula Coreeană la început de noapte. Foto: Pininterest

Cei doi autori au mai menționat că printre statele cu aceeași luminozitate, guvernele nedemocratice raportează, de regulă, creșteri ale PIB-ului cu 15-30 la sută mai mari decât în țările democratice. 

Aceeași concluzie poate fi trasă dacă sunt comparate hărțile nocturne ale Europei și Africii, sau Europei Occidentale și Europei de Est. 

Studiul a fost elaborat în colaborare cu echipele World Data Lab, Fundației NOMIS, Universității de Economie și Business din Viena, Institutului Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate, și Grupului pentru Observarea Pământului (Earth Observation Group). FMI a publicat documentul în aprilie curent.Oportunitati