Când în Moldova se vor aplica comisioane mai mici la plățile cu cardul și la terminale POS

shadow
Joi, 02.05.2019 09:31   2015
Un proiect promovat de Banca Națională a Moldovei ar putea duce la reducerea mărimii și transparentizarea comisioanelor aplicate de prestatorii de servici de plată, dar și la optimizarea cheltuielilor din bugetul public național și promovarea plăților fără numerar prin facilitarea acceptării plăților guvernamentale prin instrumente de plată tip card.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM prevede stabilirea unei valori maxime de 0,5% a comisionului de servicii perceput comercianților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul operațiunilor destinate bugetelor componente ale bugetului public național (definite la art.20 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale). 

Până în 2022 comisioanele se vor diminua cu circa o treime

De asemenea, conform acestei prevederi se impune un scenariu de reducere a comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru acceptarea plăților prin intermediul cardurilor de plată pentru tranzacțiile în mediul fizic (POS terminale) cu orice destinație după cum urmează: pentru 2020 – 1,8%; 2021 – 1,5%; 2022 – 1,2%.

Potrivit BNM, aceasta va duce la micșorarea părților componente ale comisionului de servicii perceput comercianților, inclusiv a comisionului interbancar, ceea ce va alinia media comisioanelor plătite de comercianți, la utilizarea cardurilor de pată, la media regională.

Advertisement

La fel și tarifele pentru plățile procesate în sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) percepute de către BNM în calitate de administrator al sistemului vor fi ajustate.

BNM susține că potrivit practicii internaționale privind stabilirea mărimii comisioanelor de către băncile centrale pentru oferirea accesului participanților la sistemele de plăți, asemenea servicii se consideră, de obicei, obligație publică, care se livrează doar cu recuperare de cost, fără a urmări înregistrarea de profit.

Astfel, proiectul are ca scop echilibrarea nivelului de venituri generate din activitatea SAPI cu nivelul de cheltuieli aferente administrării și operării acestuia.

Comisioanele percepute de prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI). Conform proiectului hotărârii, vor fi reglementate atât tarifele pentru plățile procesate de către BNM în calitate de administrator al SAPI, cât și cele percepute de prestatorii de servicii de plată.

Mărimea comisionului care va fi aplicat utilizatorilor de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile ce presupun utilizarea SAPI se propune a fi stabilită la o valoare de:
1. nu mai mare decât triplu comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI - pentru ordinele de plată transmise de către plătitor în mod electronic către prestatorul de servicii de plată;
2. nu mai mare de șase ori decât comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI pentru ordinele de plată prezentate pe suport de hârtie de către plătitor către prestatorul de servicii de plată.Oportunitati