Reforma salariilor: 350 de milioane de lei din buget vor fi redistribuite autorităților locale

shadow
Joi, 25.04.2019 07:04   2090
Guvernul a aprobat un proiect de repartizare a 350 milioane lei din alocațiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2019, autorităților publice locale de ambele niveluri pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de implementare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Potrivit Ministerului Finanțelor, e vorba de o redistribuire a alocațiilor prevăzute în bugetul de stat între autorități publice locale și nu necesită cheltuieli suplimentare.

Mijloacele alocate sunt destinate acoperirii cheltuielilor de personal și în instituții de învățămînt primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în bază de cost standard per elev.

Citiți și:

Reforma sistemului de salarizare: Despre ce a tăcut Guvernul, dar a spus ministrul Armașu

Totodată instituția susține că acestă soluție este adoptată "în condițiile imposibilității inițierii unei rectificări de buget, ca măsură de moment, în temeiul dreptului oferit de art. 3 lit. g) din Legea bugetului de stat pe anul 2019".

"Mijloacele respective se propune a fi alocate ca transferuri cu destinație specială către bugetele locale pentru a asigura utilizarea conformă a acestora. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a restructurat în totalitate și a înlocuit sistemele anterioare existente pînă la 1 decembrie 2018", se arată în nota informativă la proiect.

Instituția susține că activitățile de elaborare și promovare a proiectului de lege au derulat în paralel cu elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2019, astfel, la etapa respectivă a fost imposibil de prognozat și distribuit cheltuielile ce survin din implementarea acestei reforme.

Advertisement

"Majorările salariale, survenite ca efect al implementării Legii nr. 270/2018, au un impact financiar neuniform asupra unităților bugetare în funcție de numărul și categoriile de personal încadrate, fiind necesară evaluarea impactului majorărilor salariale și necesităților suplimentare de cheltuieli pe fiecare instituție în parte. Din acest motiv, cheltuielile de personal pentru anul 2019 au fost estimate și aprobate în bugetele autorităților/instituțiilor bugetare în condițiile anterioare de retribuire a muncii, în vigoare la acel moment", precizează Ministerul Finanțelor.

Concomitent Ministerul mai anunță că desfășoară și o analiză amplă a informației privind impactul Legii nr. 270/2018 la nivel de fiecare unitate bugetară, finanțată din bugetul de stat și bugetele locale, pentru a veni, în funcție de deficitele atestate, cu propuneri de suplimentare a bugetelor respective la o eventuală rectificare a bugetului de stat.

Citiți și:

Cât va costa reforma salariilor și de unde va lua bani Guvernul

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost aprobată pe 23 noiembrie 2018 și a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2018. Documentul reglementează structura sistemului de salarizare, drepturile salariale, modalitatea de stabilire a salariului și prevede că angajații vor fi remunerați în baza sistemului de gradare constituit din grade și trepte de salarizare.

Astfel acum salariul este constituit din partea fixă și partea variabilă, ultima fiind în dependență de performanțele angajatului și aspectele specifice ale muncii.

Potrivit autorităților în urma reformei salariile vor crește pentru bugetarii din toate domeniile, inclusiv educație, sănătate, asistența socială.

Costul implementării proiectului pentru anii 2019-2021 este de 3,9 miliarde de lei. Către anul 2021 se preconizează o creștere de circa 30% a salariului mediu lunar pentru angajații instituțiilor finanțate din bugetul de stat și de peste 55% - pentru cele finanțate din bugetele locale.

Citiți și:

Ministerul Finanțelor despre reforma fiscală, venituri și riscul de a rămâne fără finanțareOportunitati