O fostă ministră şi deputată democrată a descoperit cine-i de vină pentru criza de pe piaţa farma

shadow
Luni, 22.04.2019 06:01   1661
Actualmente sistemul farmaceutic al Republicii Moldova se confruntă cu o scăderea drastică a calității serviciilor farmaceutice prin implicarea nespecialiștilor în exercitarea activității farmaceutice, constată Valentina Buliga, director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale în teza sa de doctor în ştiinţe farmaceutice.

Lucrarea vicepreşedintelui Partidului Democrat din Moldova "Repere legislative şi manageriale ale securităţii farmaceutice", susţinută pe 18 aprilie 2019, abundă cu constatări şi aprecieri dure privind situaţia de pe piaţa farmaceutică şi asigurarea populaţiei cu medicamente. 

De pe piaţă au dispărut medicamentele vitale 

Astfel autoarea susţine că în prezent în Republica Moldova se atestă "micșorarea accesibilității fizice prin dispariția unor medicamente vitale de pe piața farmaceutică, precum și a accesibilității economice ca rezultat a imperfecțiunii mecanismului de formare a prețurilor pentru medicamente".

Această afirmaţie este practic copy/paste din nota de argumentare a unui proiect de hotârâre a Parlamentului, promovat în anul 2017, de Valentina Buliga, pe atunci deputat din partea PDM.

Un alt fenomen scos în evidenţă de actuală şefă a CNAS este "ignorarea și încălcarea normativelor demografic și geografic privind amplasarea și extinderea farmaciilor comunitare", dar şi "majorarea continuă a pieței farmaceutice tenebre ca rezultat a imperfecțiunii mecanismului automatizat de evidență a circulației medicamentelor".

Advertisement

Potrivit Valentinei Buliga de vină pentru degradarea situaţiei din domeniul farmaceutic ar fi apariția "farmaciilor electronice” (on line), importul ilegal de medicamente absente pe piața farmaceutică inclusiv contrafăcute și falsificate", dar şi "pasivitatea și indiferența Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova în ceia ce privește problemele cu care se confruntă sistemul farmaceutic".

Soluţia: schimbarea legislaţiei şi înăsprirea sancţiunilor

În consecinţă ea apreciază drept joasă calitatea asigurării securității farmaceutice în Republica Moldova, iar aceasta fiind reglementată "doar prin norme juridice indirecte și care, în cea mai mare parte (77,8%), nu prevăd unul din elementele constitutive ale normei juridice – sancțiunea".

Printre factorii de risc se numără absențai rezervei de stat a medicamentelor necesare pentru situații excepționale, "transformarea farmaciei etice în farmacie comercială", prezența pe piața farmaceutică a medicamentelor nesupuse controlului calității etc.

Pentru schimbarea situaţiei fosta ministră recomandă autorităţilor (sic!) "crearea bazei legislative a sistemului securității farmaceutice", şi completarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova cu subpuncte ce s-ar referi la amenințările la sănătatea omului, inclusiv de origine farmaceutică.

În plus ea recomandă stabilirea de sancțiuni pentru încălcarea normelor juridice destinate să asigure securitatea farmaceutică şi înăsprirea celor în vigoare.

Valentina Buliga a fost Ministru al muncii, protecției sociale și familiei în perioada septembrie 2009-februarie 2015, apoi deputat şi preşedinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie. La finele anului trecut a fost numită director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova.

Despre ce fel de proiecte de lege în domeniul farmaceutic promova Valentina Buliga când era deputată citiţi mai multe aici.

Şi aici: Autoritățile au modificat condițiile de înființare a farmaciilorOportunitati