Plan de subvenții pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural

shadow
Duminică, 14.04.2019 06:53   2040
Până la 15% din valoarea totală a mijloacelor financiare anuale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural ar putea merge pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

Aceasta prevede proiectul Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), promovat de Ministerul Agriculturii.

Scopul documentului este de a stabili măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea localităților rurale și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în mediul rural.

Aprobarea Regulamentului ar putea crea condiții pentru ca autoritățile locale, în parteneriat cu mediul de afaceri local, să participe pentru a obține subvenții din FNADMR.

La aceste fonduri vor putea aplica doar autoritățile din localități (sate și comune, inclusiv orașe) cu o populație de până la 10.000 de locuitori cu statut de rezident, conform recensământului populației și a locuințelor din 2014.

Advertisement

Se prevede că valoarea maximă a proiectului eligibil nu va depăși 3 milioane lei din valoarea totală a proiectului, iar în alte cazuri - un milion de lei. Perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 luni, iar contribuția financiară a beneficiarului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului eligibil.

Nu sunt eligibile pentru subvenționare achiziționarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate; achiziționarea de bunuri second-hand; porțiunile de grant; taxa pe valoare adăugată; comisioanele bancare, costurile de schimb valutar; procurarea de bunuri imobile; serviciile de transport și cheltuielile vamale; operațiunii de compensare și al contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore etc.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) susține acest proiect și consideră că tot mai mult se impune necesitatea de a avea niște resurse la nivel național care să ajute autoritățile locale să participe în cadrul proiectelor în care este nevoie de contribuția financiară a APL.

Totodată CALM a făcut mai multe propuneri de a completa documentul. De exemplu, să fie micșorată cota de cofinanțare din partea autorităților locale sau ca în Comisia de evaluare și selectare a proiectelor ce vor fi prezentate să fie și reprezentanți ai autorităților locale, nu doar oficiali de la ministere și instituții de stat.

De asemenea, CALM-ul a propus să fie inițiat un proces de creare a unui fond național de suport a autorităților locale, deoarece sunt multiple proiecte unde se cere cofinanțarea.Oportunitati