Guvernul s-a convocat de urgență într-o ședință. Ce a decis

shadow
Joi, 11.04.2019 10:18   2673
În dimineața zilei de 11 aprilie, Guvernul Filip s-a convocat într-o scurtă ședință cu doar un subiect pe agendă - modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova. Cel puțin așa e pe pagina Guvernului.

Astfel s-a decis de a completa această hotărâre cu punctul 5, care va avea următorul cuprins: „Prevederile prezentei hotărîri au efect asupra raporturilor juridice care au apărut începînd cu 27 septembrie 2001.”

Totodată Guvernul a decis că "plățile percepute în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova și încasate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri nu se restituie".

Autorul inițiativei, Ministerul Finanțelor a argumentat necesitatea unei astfel de modificări prin dorința de a unifica "procesul de implementare a politicilor vamale" și a aduce o claritate asupra termenelor și categoriile de beneficiari.

Advertisement

Totodată în document se menționează că el prevede "stabilirea cu exactitate a perioadei și condițiilor aplicabile agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la Agenția Servicii Publice la realizarea procedurilor de declarare și vămuire a mărfurilori introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al țării".

De notat că hotărârea modificată de Guvern a fost adoptată în 2001 în scopul combaterii contrabandei, prevenirii încălcării regulilor vamale, controlării și evidențierii conforme a tranzacțiilor economice externe, precum și pentru promovarea unei politici vamale corelate cu obligațiile internaționale ale țării.

Ea stabilește procedura declarării și vămuirii mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al țării de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la ASP se va efectua în funcție de regimul vamal solicitat, fără perceperea drepturilor de import și a plății pentru poluarea mediului, cu condiția rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.

Totodată ea prevede că agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la ASP vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, inclusiv a celor accizate, la posturile vamale interne autorizate de Serviciul Vamal.

În prezent sunt câteva sute de companii din regiunea separatistă înregistrate la Chișinău.Oportunitati