BNM a stabilit că patru bănci au o importanță sistemică. Ce semnifică aceasta

shadow
Vineri, 05.04.2019 10:32   1024
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit la finele lunii martie 2019, că patru bănci din Republica Moldova sunt societăți de importanță sistemică (de tip O-SII), conform situației din 31 decembrie 2018.

Potrivit unei hotărâri a BNM, în lista băncilor de importanță sistemică sunt Moldova-Agroindbank (MAIB), Moldindconbank (MICB), Victoriabank (VICB) și Mobiasbancă.

Rata amortizorului s-a majorat

Decizia a fost luată în urma unui studiu de identificare a societăților de importanță sistemică din Republica Moldova, care a stabilit cele patru bănci din țară ce au depășit pragul de semnificație. 

Totodată BNM a stabilit și o rată a amortizorului de capital O-SII, pe bază individuală, pentru aceste bănci: la Moldova-Agroindbank - 1,5%, la Moldindconbank și Victoriabank -1,0%, iar la Mobiasbancă - 0,5%.

Aceste bănci sunt obligate să dețină rezerve pentru a acoperi pierderile neașteptate (amortizorul de risc sistemic), din fondurile proprii de nivel 1, pentru expunerile lor. Capitalul de nivel 1 este cel considerat necesar pentru asigurarea continuității activității și a menținerii solvabilității.

Advertisement

De notat că la mijlocul anului trecut BNM a stabilit o rată de două ori mai mică a amortizorului aferent societății de importanță sistemică: la MAIB - de 0,75%, la MICB și VICB - 0,50%, iar la Mobiasbancă - de 0,25%.

Cum se face evaluarea

Pentru evaluarea importanței sistemice și identificării băncilor drept societăți de tip O-SII din Republica Moldova, BNM utilizează o metodologie bazată pe cel puțin unul dintre criteriile următoare:
1) mărimea;
2) importanța pentru economia Republicii Moldova;
3) anvergura activităților transfrontaliere;
4) interconectarea băncii sau a grupului cu sistemul financiar.

Evaluarea băncilor pentru a identifica societățile de importanță sistemică presupune calcularea unui scor în baza a 13 indicatori. Potrivit autorităților, vor putea fi evaluate entitățile care intră sub jurisdicția Băncii Naționale, inclusiv sucursalele din alte state.

Conform Metodologiei de indentificare a societăților de tip O-SII din Republica Moldova, cea mai mare pondere în procesul de evaluare, și anume 20%, o vor avea activele totale deținute de instituția bancară. Ceilalți 12 indicatori au aceiași greutate, de 6,67% fiecare.

De notat că și în alte state băncile centrale au dreptul de a impune băncilor să dețină rezerve pentru a acoperi pierderile neașteptate (amortizorul de risc sistemic).Oportunitati