Cine va beneficia cel mai tare de pe urma liberalizării comerțului cu China

shadow
Vineri, 05.04.2019 05:49   4139
De pe urma semnării unui Acord de comerț liber cu China și liberalizării comerțului cu această țară cel mai mult vor beneficia importatorii de bunuri de consum, însă, nu și consumatorii, se constată într-o analiză realizată de Vadim Gumene, de la Expert-Grup.

Studiul „Poate fi un Acord de comerț liber cu China oportun pentru Moldova?" analizează implicațiile asupra economiei Republicii Moldova a unei astfel de inițiative, care are drept scop instituirea unui regim preferențial pentru fluxurile comerciale bilaterale între țări.

Importurile din China depășesc de 32 ori exporturile

"Conform prognozelor enunțate de către autorități, exporturile Republicii Moldova în China s-ar putea majora cu 39,85%, iar Produsul Intern Brut ar putea crește cu 0,42%.

Inițiativă survine în condițiile în care se înregistrează un dezechilibru profund în comerțul bilateral. În anul 2018 importurile Republicii Moldova din China au depășit exporturile către această destinație de 32 de ori (600 milioane dolari vs. 19 milioane dolari).

Dacă importurile au fost foarte diversificate (practic în totalitate au fost importate produse non-agricole), atunci exporturile au înregistrat o concentrare excesivă, fiind exportat practic un singur produs - vinurile de struguri (după excluderea reexporturilor).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a înregistrat un nivel extrem de mic. În așa fel, gradul de acoperire a importurilor cu exporturi este de doar 3%, fiind cel mai mic indicator înregistrat în rândul tuturor partenerilor comerciali ai Chinei care au semnat deja acorduri de comerț liber cu aceasta sau sunt în proces de negociere.

Nu avem ce exporta în China

Potențialul calculat de export al Republicii Moldova în China este foarte limitat. Perspectivele de extindere a exporturilor moldovenești pe această piață sunt destul de vagi, potențialul fiind concentrat practic în totalitate pe produsele agricole cu o valoare adăugată destul de joasă.

Advertisement

Totodată, acest potențial ar putea fi erodat pe măsură ce există riscul ca anumite produse (ex.: cereale, zahăr) să nu beneficieze de un tratament preferențial, aidoma altor acorduri de comerț liber încheiate de China cu partenerii săi (de menționat că taxele vamale pentru aceste produse sunt extrem de mari, variind între 50-65%).

Un singur produs moldovenesc înregistrează un potențial sporit la export - vinul de struguri. Pe primul loc în rândul produselor moldovenești care dețin cel mai mare potențial la export pe piața Chinei se află vinul de struguri. Însă, analizat din perspectiva tuturor furnizorilor de vinuri pe piața Chinei (în mod implicit concurenți ai Republicii Moldova), potențialul este net inferior celui înregistrat de aceștia, inclusiv raportat la volumul total de exporturi de vinuri.

Politica tarifară în defavoarea Moldovei

Politica tarifară a Republicii Moldova este una foarte liberală în raport cu importurile de produse non-agricole. Astfel, peste 56% din total importuri de produse non-agricole efectuate în anul 2017 au fost efectuate cu aplicarea unei taxe vamale de 0%.

Totodată, bunurile intermediare care se prezumă că ar putea fi utilizate de industriile naționale în calitate de materie primă ocupă circa 39% în total export, iar tariful mediu aplicat acestor categorii de importuri este de doar 4,4%.

De cealaltă parte, cel mai mult de pe urma liberalizării importului cu China vor beneficia bunurile de consum final, însă nu este cert că liberalizarea se va reflecta în mod direct asupra consumatorului. 

Investițiile chineze sunt practic inexistente

Investițiile străine directe chineze în Republica Moldova au fost practic neobservate. Toate acestea, în pofida existenței unui cadru de reglementare bilateral, cât și a angajamentelor multilaterale din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) care au garantat o politică comercială și investițională destul de liberală.

De altfel, dinamizarea acestora prin încheierea unui acord de comerț liber rămâne incertă, în condițiile în care prevederile incluse în acest document vor reflecta în mare parte angajamentele asumate în cadrul acestei organizații (cu excepția politicii tarifare).

Perspectivele valorificării plenare a unui regim comercial preferențial între Republica Moldova și China se diluează în realitățile economice existente. În absența unor fluxuri comerciale echilibrate, concomitent cu existența unei perspective limitate în ce privește potențialul de export (fiind concentrată în mare parte pe un singur produs), nu se încadrează în logica unei politici comerciale sustenabile.

În același timp, promovarea și dinamizarea investițiilor chineze în Republica Moldova poate fi efectuată prin modernizarea cadrului existent, susținute de normele și angajamentele asumate în cadrul OMC", se mai arată în studiul Expert-Grup.

Citiți și:

Deficitul comercial al Republicii Moldova a trecut în premieră de pragul de trei miliarde de dolariOportunitati