Schemă: Cum sute de firme și afaceriști au beneficiat de ajutor de stat de milioane de lei

shadow
Joi, 04.04.2019 07:18   2063
Consiliul Concurenței a constatat că timp de aproape 5 ani, zeci de companii de audit și auditori întreprinzători individuali din Moldova au beneficiat de ajutor de stat, sub forma reducerii impozitului pe venit.

Totul însă a fost perfect legal, iar în anii 2016-2017 suma ajutorului de stat a ajuns la circa 15 milioane lei, iar de ea au beneficiat 215 întreprinderi.

La mijloc este o prevedere din alin 16, art. 24 din Codul Fiscal prin care "Societăților de audit și auditorilor întreprinzători individuali li se permite deducerea cheltuielilor, în mărime de 15% din venitul vînzărilor în perioada fiscală de gestiune aferente auditului situațiilor financiare anuale și/sau situațiilor financiare anuale consolidate, atît pentru formarea provizioanelor aferente riscului de audit, cît și pentru primele de asigurare conform contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiate potrivit legislației în vigoare pentru asigurarea riscului de audit".

Advertisement

Consiliul Concurenței a constatat însă că măsura de sprijin acordată prin această schemă "nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat".

Potrivit Autorității nu constituie ajutor de stat măsurile generale de sprijin, care se aplică în toate sectoarele economiei naționale fără deosebire. Or s-a constatat că de acest ajutor de stat au beneficiat toate tipurile de întreprinderi (IMM-uri și mari).

De asemenea, beneficiarii facilității în cauză, desfășoară activitate economică în diverse sectoare ale economiei naționale - de la agricultură sau industria prelucrătoare, la construcții, comerț, activități de cazare și alimentație publică, finanțe și asigurări, informații și comunicații, tranzacții imobiliare, servicii administrative, învățământ, sănătate și asistență socială.

"Prin urmare, de facilitatea fiscală examinată pot beneficia toate întreprinderile care creează locuri de muncă, indiferent de tipul acestora sau sectorul de activitate. Astfel, măsura de sprijin examinată nu este selectivă", susține Consiliulul Concurenței.

În consecință Consiliul Concurenței a cerut Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat să excludă această măsură de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existente care se prezintă anual autorității.

 

 Oportunitati