Riscuri și disfuncționalități majore în sistemul informațional Asistență Socială

shadow
Duminică, 31.03.2019 07:21   1611
La mai mult de cinci ani de la punerea în funcțiune, Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” (SIAAS) continuă să aibă deficiențe majore, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

Asta chiar dacă pentru el s-au cheltuit câteva milioane de dolari din asistența financiară externă și aproape un deceniu de implementare.

40% din cerințe și recomandări neexecutate

Auditorii Curții de Conturi, care au verificat cum autoritățile (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțilei subordonate lui), au executat recomandările unei misiuni de audit din anul 2015 și dacă acest sistem informațional asigură protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale, constată lipsa unei analize asupra erorilor și disfuncționalităților generate de SIAAS, cu eliminarea cauzelor acestora

La finele anului 2015, în urma unui audit Curtea de Conturi constata deficiențe precum resurse umane limitate ale Ministerului, implicate în implementarea, administrarea și mentenanța sisitemului informațional; neasigurarea memoriei instituționale, dependența de factorii externi (consultanții Băncii Mondiale); lipsa cadrului normativ și de reglementare aferent funcționării; disfuncționalități și erori în funcționare etc.

Totodată Curtea a emis în adresa autorităților din sistemul de asistență socială 20 de recomandări și 5 cerințe pentru a elimina aceste deficiențe. Din acestea doar 5% au fost executate sau implementate, 55% - doar parțial, iar 40% - deloc.

Advertisement

Riscuri aferente performanței și securității SIAAS

Nivelul redus de executare a cerințelor și implementare a recomandărilor înaintate de auditul precedent, a dus la persistența problemelor elucidate anterior, precum și sporirea gradului de materializare a riscurilor aferente performanței și securității a SIAAS.

În plus lipsește o analiză asupra erorilor și disfuncționalităților generate de SIAAS, cu eliminarea cauzelor acestora, ceea ce a dus la persistența acestora.

Printre cele mai grave se numără dublarea CPASS-urilor, lipsa disponibilității de generare a rapoartelor statistice la nivelul utilizatorilor modulelor de Asistență Socială și Inspecție Socială, erori în generarea IDNP-urilor, lipsa interconexiunii modulului Asistență Socială cu modulul Centrului Național de Protecție a Datelor cu Carcater Personal etc.

În plus se constată că pentru a elimina aceste deficiențe sunt necesare noi resurse financiare.

Decizia de creare a Sistemului Informațional, a fost luată la finele anului 2008. El a fost achiziționat din contul creditelor oferite de Banca Mondială (circa 2 milioane de dolari), conține nouă module și este un sistem unic de evidență a tuturor solicitanților și beneficiarilor de asistență socială. 

Versiunea inițială a SIAAS a devenit funcțională încă pe 2 septembrie 2013 și conținea 2 module de bază: „Ajutor Social” și „Servicii Sociale”. Pe lângă cele două module de bază, au fost dezvoltate și integrate în SIAAS alte 7 module, inclusiv: „Inspecția Socială”, „CNDDCM”, „Fondul Local” și „Fondul Republican”, „Plăți locale”, „Acreditare”, „Raportare și monitorizare”.

Versiunea extinsă a SIAAS a fost dată în exploatare în luna septembrie 2015, dar nici acum nu este funcțională pe deplin din cauza lipsei de cadre, erorilor și a banilor.Oportunitati