Schimbări radicale în programul de subvenționare: de la femei fermier la subvenții de 18 milioane

shadow
Vineri, 29.03.2019 06:05   4333
Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) va fi modificat și ajustat la necesitățile economiei naționale și ale locuitorilor țării.

Potrivit unui proiect promovat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) se prevede că în Regulamentul de subvenționare vor fi incluse o serie de modificări, atât la noțiuni, criterii de eligibilitate, cât și la valoarea subvențiilor ce pot fi acordate.

Mărimea maximă crește de la 9 la 18 milioane lei

De exemplu se propune de a modifica noțiunea de femeie fermier – "producător agricol înregistrat într-o localitate rurală, al cărei fondator și/sau administrator este o femeie”.

Citiți și:

Câte subvenții au ajuns în anul 2018 la agricultorii din Moldova

Se prevede că punctul 9 din Regulament va fi completat, astfel încât în cazul grupurilor de producători și pentru fermele zootehnice de bovine, suma totală cumulativă de subvenții primită în decurs de trei ani, să fie mult mai mare de 9 milioane de lei, așa cum e prevăzut în prezent. Pentru grupurile de producători - 15 milioane de lei, iar și pentru fermele zootehnice de bovine - 18 milioane de lei.

O altă modificare ar urma să fie operată la documentele obligatorii pentru obținerea subvențiilor fiind specificată sumă de 500.000 lei, a subvenției solicitate pentru care trebuie să fie prezentate datele privind situațiile financiare ale firmei.

Astfel subpunctul 4) (din punctul 13) ar urma să aibă următorul cuprins: "copia de pe situațiile financiare pentru anul precedent celui de gestiune avizat în modul stabilit de către oficiile Biroului Național de Statistică în cazul cererilor de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.4, 1.6 și măsurii 4 (doar la solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucția și renovarea pensiunilor agroturistice).

"În cazul producătorilor agricoli noi înființați în decursul anului de subvenționare se va prezenta situațiile financiare pentru perioada de activitate doar cu semnătura contabilul și ștampila întreprinderii”, se prevede în proiect. 

Modificări la măsurile de sprijin

Urmează a fi operate și o serie de modificări la unele măsuri de sprijin. Astfel la submăsura 1.2.

Advertisement

Stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole, suprafața maximă anuală eligibilă (separată) pentru înființarea plantațiilor multianuale, instalarea sistemului de suport și modernizarea acestuia, a echipamentului antigrindină și antiploaie va fi majorată de la 25 hectare la 40 de hectare. 

Citiți și:

În 2018 au fost defrișate 4.660 hectare de viță de vie, de 54 ori mai mult ca în 2015

În plus va fi eliminată prevederea privind suprafața maximă anuală eligibilă la înființarea plantațiilor multianuale de 40 hectare.

Se planifică și modificarea mărimilor subvențiilor acordate (la unele cresc, iar la altele scad) pentru înființarea plantațiilor pomicole, în funcție de sistemul de cultură, tipul de portaltoi și densitatea pomilor la un hectar.

Lavanda și altele

Autoriii justifică modificările propuse prin necesitatea de "a păstra o echitate între categoriile agenților economici și a facilita accesul fiecăruia la banii statului".

Totodată ei consideră importantă susținerea prin subvenționare a înoirii rapide a patrimoniului pomicol și viticol, "care în contextul schimbărilor climatice, oferă cele mai reale oportunități pentru antreprenorii tineri sau pentru cei care revin din străinătate de a investi banii proprii în afacerile din localitățile rurale".

"O plantație multianuală înființată rezultă în stabilirea acestor antreprenori în mediu rural pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani cu impactul pozitiv corespunzător asupra bugetelor locale", se menționează în proiect.

Totodată pentru lărgirea spectrului de culturi cultivate, ce ar aduce o plus valoare în întreprinderi, se propune subvenționarea pepinierilor de lavanda.

"În cazul când vom dezvolta acest segment în Republica Moldova, vom avea posibilitatea de a forma volume de ulei mai mari și de a negocia un preț mai mare la litrul de ulei esențial, spre exemplu în Bulgaria un litru de ulei variază de la 100-120 euro", susțin autorii.

Consolidarea terenurilor prin arenda lor

Pentru a institui o logică clară în aplicarea plafoanelor la subvenționare, în proiect se propune, ca acestea să fie majorate și diferențiate, în funcție de specificul culturilor asigurate și suprafața acestora.

La fel se propune ca o direcție prioritară de subvenționare să fie sectorul zootehnic, în special avicol, în vederea obținerii de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne și ouă de pasăre categoria B.

Proiectul impune unele modificări și la capitolul arenda terenurilor, la punctele 79-83, 88, fiind prevăzută subvenționare și a arendei ca metodă de consolidare a terenurilor agricole.

Necesitatea modificărilor respective este argumentată prin faptul că arenda terenurilor agricole este stipulată în Codul funciar art. 70 (1). și este cea mai răspândită metodă de consolidare care se aplică în Moldova.

De notat că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat încă în luna februarie că agricultorii pot depune cereri de subvenții și până în prezent au fost depuse deja aproape 400 de solicitări în valoare de 62 de milioane lei. Deocamdată însă nicio cerere nu a fost satisfăcută. 

Amintim că, în 2018, AIPA a recepționat un număr de 7.417 dosare de solicitare a sprijinului financiar, pentru 4.411 producători agricoli unici, în valoare totală de peste un miliard lei. Oportunitati