Anunțul CNPF despre noii pași pentru dezvoltarea pieței de capital din Moldova

shadow
Marţi, 26.03.2019 07:58   1813
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță că întreprinde toate măsurile potrivit competențelor conferite de legea-cadru (nr. 192/1998) pentru a facilita procesul de reformare a infrastructurii pieței în materia serviciilor de evidență și decontare a valorilor mobiliare corporative, drept rezultat promovând încrederea și investițiile pe acest segment al pieței financiare non-bancare.

Potrivit CNPF, provocările, în acest sens, sunt legate de tot ceea ce înseamnă asigurarea bazei normative și îmbunătățirea pieței, aplicarea instrumentelor de supraveghere și asistență în migrarea calitativă a datelor de la instituțiile supravegheate de CNPF - societățile de registru și Depozitarul Național de Valori Mobiliare - către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Citiți și:

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și-a început activitatea. Ce semnifică asta

Ultimul a fost creat de Banca Națională a Moldovei (BNM) și începând cu 1 mai 2019 va prelua funcțiile de evidență centralizată și de decontare a valorilor mobiliare corporative, în conformitate cu Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, prin care legiuitorul a prescris transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în trei etape:

1) 1 mai 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale băncilor și societăților de asigurare;

2) 15 decembrie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare pe piața reglementată și în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, altele decât băncile și societățile de asigurare;

3) 15 decembrie 2020 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților, altele decât cele menționate la 1) și 2).

Advertisement

Acest calendar gradual susține un proces bine organizat în timp, evitând riscurile de perturbare a activității participanților la piața financiară non-bancară, inclusiv oferind posibilitatea efectuării de către CNPF a controlului încrucișat al datelor aferente registrelor deținătorilor de valori mobiliare, totodată, asigurând împreună cu emitenții a înștiințării publice a deținătorilor de valori mobiliare în scopul păstrării integrității datelor din aceste registre, precizează Comisia.

Autoritatea de supraveghere atrage atenția emitenților de valori mobiliare și actorilor pieței de capital în vederea onorării obligațiilor asumate de aceștia și, respectiv, neadmiterii tergiversării procesului demarat.

Amintim că pe 31 iulie 2018, și-a început activitatea Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU). Noua instituție este responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova.

Constituirea Depozitarului central unic este una din reformele-cheie ale pieței financiare din Republica Moldova, realizată în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional cu sprijinul acordat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID).

Banca Națională susține că noul mecanism de evidență și decontare, oferit de DCU, va asigura un nivel înalt de transparență, siguranță și eficiență la efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare. Modelul de activitate al Depozitarului central este bazat pe standardele și practicile internaționale în domeniul sistemelor de decontare, iar legislația națională privind DCU transpune reglementările aplicabile ale Uniunii Europene.Oportunitati