Unde se află Moldova la capitolul economie bazată pe cunoaștere și inovare

shadow
Marţi, 26.03.2019 07:12   1104
Estonia, Slovenia și Lituania ocupă primele trei locuri într-un nou indice al economiei bazate pe cunoaștere (KE) lansat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În același timp Republica Moldova are un scor de 4,33 sub media regiunii și se află abia pe locul 26, în urma Georgiei, Rusiei, Armeniei, Mongoliei și Albaniei, dar în fața Ucrainei sau Bosniei și Herțegovina.

Indicele măsoară performanța celor 38 de economii în care BERD investește, alături de economiile a opt țări inovatori de frontieră, inclusiv SUA, Germania și Japonia.

Indicele face parte din noua abordare a BERD de a măsura progresul țărilor în funcție de șase calități ale unei economii de piață durabile: competitivă, rezistentă, verde, integrată, bine guvernată și incluzivă. Are patru piloni cu 38 de indicatori: Instituțiile pentru inovare, inclusiv deschiderea economică, mediul de afaceri și buna guvernanță.

Noile date privind modul în care țările progresează în dezvoltarea competențelor, tehnologiei și infrastructurii necesare pentru a furniza economii inovatoare vor oferi îndrumări importante atât pentru factorii de decizie, cât și pentru investitori.

"Aceasta este o inițiativă importantă care va ajuta țările noastre să identifice punctele lor forte și punctele slabe în inovare. O astfel de analiză imparțială este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea orientării politice și orientarea investiției noastre", a declarat Mattia Romani, directorul general al BERD pentru economie, politică și guvernare.

Advertisement

Totodată el a adăugat că "nu există politici unice pentru a promova economia bazată pe cunoaștere".

"Mai degrabă, țările ar trebui să adopte reforme care să țină seama de stadiul dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere", a precizat Romani. 

Estonia, care se situează pe primul loc, se descurcă foarte bine în domeniile instituțiilor de inovare și infrastructură TIC. Potrivit BERD, economiile cu instituții formale și informale bune sunt mai predispuse să se specializeze în industriile cu inovare intensivă, în timp ce un pilon cheie al oricărei economii bazate pe cunoaștere este infrastructura tehnologiei informației și comunicațiilor și utilizarea acesteia, deoarece acest lucru sprijină schimbul efectiv de cunoștințe.

Viteza de bandă largă și pătrunderea au un impact pozitiv asupra creșterii sub forma câștigurilor de productivitate, deoarece firmele inovatoare necesită din ce în ce mai mult o infrastructură TIC mai rapidă și mai sofisticată.

Alte țări care au performanțe bune în indice includ Letonia, Polonia, Croația, Slovacia și Ungaria, toate acestea făcând primele 10. Belarus, al cărui guvern a luat recent măsuri pentru îmbunătățirea climatului de inovare, se află pe locul 11 și este lider în zona Europa de Est și Caucaz, unde este inclusă Moldova.

Raportul analizează, de asemenea, progresele înregistrate de statele din regiunile BERD între 2011 și 2018 în acest domeniu și constată că toate statele au înregistrat progrese, dar Serbia, Belarus și Georgia au fost campionii de creștere, în timp ce Turkmenistanul și Egiptul au îmbunătățit cel mai puțin:

Belarus și Kazahstan au înregistrat cel mai mare progres în ceea ce privește instituțiile. Progresul acestora a fost determinat de un mediu de afaceri mai bun și de o mai mare deschidere economică. Din păcate, unele țări ale BERD și-au înrăutățit instituțiile (de exemplu, Egiptul sau Tunisia), în special din cauza unei guvernări mai slabe sau a unei stabilități politice.

În ceea ce privește competențele, cei mai importanți reformatori sunt Uzbekistan și Turcia. În același timp, unele țări din cadrul BERD (de exemplu, Liban sau Muntenegru) și-au înrăutățit abilitățile în perioada 2011-2018.

Din toate țările BERD, Azerbaidjan și Tadjikistan au îmbunătățit cel mai mult sistemul lor de inovare. Aceste îmbunătățiri au provenit, în cea mai mare parte, din cheltuieli mai mari în cercetare și dezvoltare și din legături mai puternice în cadrul sistemului de inovare. Oportunitati