Peste 160 de întreprinderi de stat vor fi dizolvate și radiate

shadow
Duminică, 24.03.2019 08:45   5907
Agenția Proprietății Publice (APP) a inițiat un proiect de hotărâre de Guvern privind dizolvarea și radierea din oficiu din Registrul de stat a 163 de întreprinderi de stat.

Potrivit APP, documentul a fost elaborat din următoarele raționamente: în rezultatul contrapunerii informației din Registrul patrimoniului public cu informația privind întreprinderile de stat înregistrate în Registrul de Stat al persoanelor juridice, conform situației din 01.01.2018, au fost identificate peste 442 întreprinderi de stat fondate în anii 1992-1995, care figurează în Registrul de stat al persoanelor juridice, dar nu sunt gestionate de autoritățile administrației publice centrale care le-au fondat.

"Practic, toate aceste întreprinderi de stat nu activează de mulți ani, de regulă, motivele fiind lipsa mijloacelor circulante, a bunurilor imobile proprii, competitivitatea redusă a producției/serviciilor, s.a.", se arată în prooect.

În plus APP constată că în privința acestor întreprinderi, autoritățile administrației publice centrale (succesorii fondatorilor acestora) pe parcursul anilor nu au intreprins măsuri privind reanimarea sau lichidarea acestora.

Advertisement

În consecință în urma unei evaluări Agenția a propus dizolvarea a 163 intreprinderi de stat, din care 127 sunt inactive, iar 36 au fost deja radiate din Registrul Fiscal de Stat, dar urmeazd a fi radiate și din Registrul de stat al persoanelor juridice, ținut de Agenfia Servicii Publice.

Menționăm că unele dintre aceste întreprinderi figurează în rapoartele Curții de Conturi pentru diverse ilegalități comise în administrarea banilor și activelor statului. 

E cazul Centrului de Decontări Internaționale (CDI) la conturile bancare ale căruia, în baza hotărârii Ministerului Comunicațiilor și Informaticii din anii 1992-1997, se acumula și se păstra valuta străină obținută de întreprinderile subordonate în calitate de plată pentru serviciile prestate.

Auditorii constatau în 1997, că milioane de lei acumulați pe conturile acestei întreprinderi în loc să ajunga la bugetul de stat, au fost transferați pe conturile unor structuri private. Mai mult! Din banii Centrului era asigurată o pensie grasă directorului general.

Citiți și:

Baldovici: în toate întreprinderile statului găsim litigii de milioane de lei, datorii la salarii...



Oportunitati