Deficitul bugetului de stat a crescut cu 71% în primele două luni ale anului

shadow
Vineri, 22.03.2019 07:08   1677
Executarea bugetului de stat, la finele lunii februarie a anului 2019 s-a încheiat cu un deficit bugetar de 868,7 milioane lei, în creștere cu circa 71% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada ianuarie-februarie 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit circa 5  miliarde lei, fiind în creștere cu 8,8% (405 milioane lei) față de aceeași perioadă a anului trecut, arată date ale Ministerului Finanțelor.

56% din venituri provin din TVA

Potrivit Ministerului Finanțelor, rezultatul s-a datorat creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,6% (393,1 milioane lei) și veniturilor proiectelor finanțate din surse externe - cu 27,3% (12,1 milioane lei). Ultimele deși au crescut, au constituit doar ceva mai mult de un procent din toate veniturile bugetului de stat.

Citiți și:

Care este principala vulnerabilitate a bugetului de stat pentru 2019

Colectările Serviciului Fiscal de Stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 10,7% (229,1 milioane lei), constituind 2,37 miliarde lei.

Veniturile administrate de către Serviciul Vamal au constituit 2,75 miliarde lei, fiind în creștere cu doar 2,3% (61,8 milioane lei) fața de perioada similară a anului 2018.

Din suma totală de venituri generale și colectate (4,94 miliarde lei), încasările din impozite și taxe constituie 4,69 miliarde, ceea ce este cu 8,6% (373 milioane lei) mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Advertisement

Încasările din impozite pe venit constituie 768,4 milioane lei, fiind în creștere cu 8% (56,9 milioane lei) față de perioada similară a anului trecut.

Încasările din taxa pe valoare adăugată, ținând cont de restituiri, au constituit 2,8 miliarde lei (56% din veniturile totale) și comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 sunt mai mari cu 8% (207,5 milioane lei).

Veniturile din accize, ținând cont de restituiri, au constituit 649,1 milioane lei, ceea ce este cu 10,8% (63,4 milioane lei) mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului trecut.

În aceeași perioadă restituirea taxei pe valoare adăugată (TVA) și accize a constituit 362,6 milioane lei sau cu 88,2 milioane lei mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2018.

Cheltuielile cresc de două ori mai rapid

Datele Ministerului Finanțelor arată că în primele două luni ale anului cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au crescut mult mai rapid decât veniturile - cu 15% și au constituit 5,87 miliarde lei.

Majorarea cheltuielilor s-a atestat în învățământ – cu 323,5 milioane lei; servicii de stat cu destinație generală – cu 280,3 milioane lei; protecție socială – cu 272 milioane lei și ordine publică și securitate națională – cu 73,8 milioane lei. 

În aspect economic cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au crescut după cum urmează: transferuri acordate în cadrul bugetului public național – cu 415,9 milioane lei; alte cheltuieli – cu 260,7 milioane lei și cheltuieli de personal – cu 123,8 milioane lei, în urma implementării noii legi a salarizării.

În consecință executarea bugetului de stat, la finele lunii februarie ale anului 2019 s-a încheiat cu un sold bugetar (deficit) în sumă de 868,7 milioane lei.

De notat că Guvernul a estimat în acest an un deficit al bugetului de stat de 5,54 miliarde lei, care urmează a fi acoperit atât din surse externe, cât și cele interne.

Potrivit unei analize a Centrului Expert-Grup, prognoza deficitului este hazardată deoarece comportamentul cheltuielilor bugetare în 2019 este neclar, iar sursele pentru acoperirea deficitului prognozat au un grad înalt de incertitudine.Oportunitati