O nouă Metodologie de supraveghere și evaluare a activității băncilor

shadow
Vineri, 08.03.2019 06:50   1766
Banca Națională a Moldovei (BNM) a aprobat Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor, grație căreia sunt transpuse standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniul supravegherii sectorului bancar.

Potrivit BNM, aprobarea documentului este parte a procesului de reformare a cadrului autohton de supraveghere bancară și reprezintă un pas fundamental în implementarea unui proces de supraveghere bazată pe risc, orientat spre viitor, cu utilizarea raționamentului profesional.

"Aceasta va permite aplicarea unei abordări de ansamblu, prin depistarea timpurie a deficiențelor și a riscurilor băncilor, care va contribui la eficientizarea supravegherii și asigurarea viabilității și stabilității sectorului bancar", susține autoritatea bancară.

Metodologia se bazează pe prevederile Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP), elaborat și aprobat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA/GL/2014/13 din 19.12.2014), care este utilizat de toate autoritățile de supraveghere din țările UE, astfel fiind asigurată convergența între standardele de supraveghere utilizate de către BNM și cele utilizate în Uniunea Europeană.

Advertisement

Documentul stabilește principiile și procedurile de funcționare a procesului de supraveghere și evaluare a activității băncilor, care este desfășurat anual de către BNM.

SREP se bazează, în principal, pe analiza modelului de afaceri al băncii, a cadrului de administrare a activității, a mecanismelor de control intern, a riscurilor prezente și eventuale, precum și a lichidității și adecvării capitalului băncii, care se finalizează cu determinarea viabilității băncii. Totodată, metodologia oferă orientări practice cu privire la aplicarea măsurilor de supraveghere necesare pentru remedierea deficiențelor depistate.

În decembrie 2018, Banca Națională a aprobat în redacție nouă și Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor care specifică cerințele referitor la procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP).

Acest proces continuu desfășurat de către bănci, concomitent cu procesul de supraveghere și evaluare efectuat de către BNM sunt parte componentă a Pilonului II – Procesul de supraveghere și evaluare prevăzut de standardul Basel III, susține BNM.

 Oportunitati