Cine sunt cei mai mari datornici din Republicii Moldova

shadow
Sâmbătă, 29.12.2018 06:51   5030
Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 3,4% în valoare nominală, dar a scăzut cu opt puncte procentuale relativ la Produsul Intern Brut (PIB), arată date ale Băncii Naționale a Moldovei.

Astfel pe 30 septembrie 2018, datoria externă brută constituia 7,2 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 64,8 la sută raportat la PIB. 

Cine sunt creditorii statului

Potrivit BNM, datoria publică și public garantată a reprezentat 27,1 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,95 miliarde de dolari (- 2,6 la sută de la începutul anului).

Cel mai mare creditor al statului, conform situației la 30.09.2018, era Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 37% din datoria externă publică totală sau 720,9 milioane dolari (din care datoria față de AID a totalizat 627,94 milioane dolari, față de BIRD – 90,46 milioane dolari și față de CFI – 2.50 milioane dolari), urmat de FMI cu 26,3% și Banca Europeană de Investiții cu 11,9%.

Advertisement

Datoria privată negarantată s-a cifrat la 5,25 miliarde de dolari, în creștere cu 5,8 la sută față de 31 decembrie 2017.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72,2 la sută). Totuși, în ianuarie-septembrie 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+13,2 la sută față de începutul anului), care rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

38,7% din datoria externă revine companiilor

Cea mai mare parte din datoria externă, conform situației din 30 septembrie 2018, a revenit societăților nefinanciare – 38,7% (cu 2,2 p.p. mai mult comparativ cu situația din 31.12.2017).

Acestea sunt urmate de creditarea intragrup în cadrul investițiilor directe (inclusiv datoriile pentru importul de gaze naturale) – de 26% (în scădere cu 0.4 p.p.), administrația publică, cu ponderea de 23,7% (-1,1 p.p.), băncile licențiate – 5,7% (-0,4 p.p.), BNM – 3,2% (-0,6 p.p.), alte societăți financiare – 2,2% (+0,3 p.p.), gospodăriile populației – 0,5% (aceeași pondere ca la 31.12.2017).Oportunitati