Top 10 denaturări de miliarde depistate de Curtea de Conturi la Primăria Chișinău

shadow
Miercuri, 19.12.2018 10:04   2935
Denaturări de circa 32,5 miliarde lei au fost depistate de controlorii Curții de Conturi în rapoartele financiare ale municipiului Chișinău pentru anul 2017.

Această cifră ar fi putut fi chiar mai mare, dacă ar fi fost obținute probe suficiente și adecvate pentru cuantificarea lor, susțin auditorii de la Curtea de Conturi.

De exemplu până și construcțiile din patrimoniul național cultural, care pot fi considerate „cartea de vizită” a orașului – Porțile Sfinte și Clopotnița din scuarul Catedralei – nu au proprietari și nu sunt înregistrate nici în evidența contabilă, nici în Registrul Bunurilor Imobile.

Top 10 denaturări

Mold-street a selectat cele mai semnificative 10 denaturări depistate de auditorii de la Curtea de Conturi în Raportul financiar al municipiului Chișinău.

1. 9,7 miliarde lei: Aceasta este valoarea denaturărilor produse ca urmare a neînregistrării în evidența contabilă a terenurilor proprietate municipală cu suprafața de 7.800 de hectare (auditul a utilizat prețul normativ al pământului pentru o evaluare alternativă).

2. 5,8 miliarde de lei: Valoarea denaturărilor ca urmare a neînregistrării în evidența contabilă a spațiilor verzi din municipiu cu suprafața de 2.900 de hectare (auditul a utilizat ca bază pentru evaluare valoarea spațiilor verzi din altă localitate raportată la un hectar).

3. 5,1 miliarde lei. Este valoarea denturărilor depistate în contul contabil „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” la 31 decembrie 2017, ca urmare a corelării acestuia la valoarea investițiilor în întreprinderile municipale și instituțiile medico-sanitare publice.

4. 4,6 miliarde lei. Este valoarea apartamentelor privatizate, care nu au fost scoase din evidența contabilă a Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, ceea ce a dus situația că valoarea bunurilor imobile proprietate a municipiului Chișinău, reflectate în raportul financiar la 31 decembrie 2017, să nu corespundă realității și să fie majorate neîntemeiat.

Advertisement

5. 2,1 miliarde de lei. Aceasta e valoarea unor construcții speciale precum drumuri, poduri, pasaje subterane ce nu au fost înregistrate în evidența contabilă de către autoritatea publică locală. La acestea se mai adaugă rețele electrice, piloni de iluminare, dispecerate etc., în valoare de circa 124,5 milioane lei; terenuri de joacă și platouri de acumulare a deșeurilor menajere în valoare de circa 29,5 milioane lei.

6. 1,7 miliarde lei. Este valoarea uzurii calculate neîntemeiat de către administrația capitalei pentru bunurile imobile proprietate a mun. Chișinău, reflectate în raportul financiar la 31 decembrie 2017.

7. 861,7 milioane lei. Auditul nu a putut evalua valoarea denaturării ce ține de înregistrarea în evidența contabilă a rețelelor de apă și de canalizare aflate în gestiunea SA „Apă - Canal Chișinău” denaturarea variindu-se între 137 milioane lei și 861,7 milioane lei. La acestea se adaugă rețele electrice și telefonice în valoare totală de circa 15 milioane lei și a conductelor de gaze transmise pentru deservire SRL „Chișinău Gaz” în valoare de circa 78,8 milioane lei.

8. 601,6 milioane lei. Din cauză că întreprinderea Municipală „Direcția Construcții Capitale” ține două tipuri de evidență, corporativă și bugetară, rapoartele financiare nefiind corelate, această generează denaturări în raportul financiar în valoare de 601,6 milioane lei.

9. 230 milioane lei. Constituie activele nemateriale și materiale în curs de execuție ce nu au fost trecute în categoria activelor nemateriale și materiale finalizate după recepție de către Direcția Construcții Capitale (164,7 milioane lei), Direcția Generală Transport Public și Cai de Comunicație (41,5 milioane lei) și Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare (23,3 milioane lei).

10. 75 de milioane lei. Valoarea creanțelor și datoriilor aferente arendei și folosinței funciare, a creanțelor aferente locațiunii bunurilor imobile și penalitățile aferente neînregistrate în evidența contabilă.

Primăria Chișinău nu îndeplinește recomandările Curții de Conturi

De notat că scopul auditului a fost verificarea raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017, dacă acesta nu conține denaturări semnificative datorate fraudelor sau erorilor, precum și în emiterea unei opinii de audit.

Probele de audit au fost colectate la Primăria municipiului Chișinău și la peste 40 de entități municipale, precum și la Serviciul Fiscal de Stat, Trezoreria de Stat, Agenția Servicii Publice.

„Din toate recomandările care au fost pe parcursul a opt ani de zile, Primăria practic nu a îndeplinit nimic. Sunteți unica entitate din Republica Moldova care nu îndeplinește recomandările Curții de Conturi, iar situația este critică”, a declarat Veaceslav Untilă, președintele instituției.

Pe de altă parte viceprimarul Nistor Grozavu deși a susținut că datele prezentate "sunt cumva eronate", a declarat în cadrul ședinței Curții de Conturi că este de acord cu raportul prezentat de auditori, iar Primăria urmează să realizeze un plan de acțiuni care ulterior vor fi realizate pentru rezolvarea neconformităților.

„Primăria a pregătit cadrul necesar pentru înregistrarea tuturor proprietăților funciare, însă, după ce acest lucru a fost făcut pentru trei sectoare din municipiul Chișinău, pentru alte două sectoare această procedură a fost blocată. Deblocarea este posibilă în viitorul apropiat, dacă vom găsi un numitor comun cu Agenția Proprietății Publice”, a spus Grozavu.Oportunitati