Ministerul Finanțelor și Vama obligate să excludă capacele ”twist-off” din lista schemelor de ajutor

shadow
Miercuri, 09.01.2019 09:41   1467
Consiliul Concurenței a decis că măsura de sprijin privind scutirile aplicate la importul capacelor "twist-off" din metale comune nu constituie ajutor de stat în sensul prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat.

E vorba de o măsură de sprijin, care a început a fi implementată înainte de intrare în vigoare a Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutor de stat, fiind astfel un ajutor existent. 

După aprobarea în vara anului 2014, de către Parlament a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, intrată în vigoare din 1 ianuarie 2015, capacele ”twist-off” din metale comune au fost clasificate la poziția tarifară 8309 90 900 cu taxa vamală de 5%.

Astfel au fost eliminate facilitățile fiscale la importul capacelor ”twist-off” din metale comune, iar această măsură de sprijin dată s-a aliniat la prevederile legislației Uniunii Europene. Totodată Consiliul Concurenței susține că această măsură face parte din angajamentele asumate prin art.341 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Advertisement

Conform informației prezentate de către Serviciul Vamal, de măsurile de sprijin (scutirea de taxa vamală) au beneficiat până la începutul anului 2015 - 28 de întreprinderi. Valoarea măsurii de sprijin la importul capacelor ”twist-off” din metale comune a constituit 7,93 milioane lei (perioada raportată 2011-2014), arată datele Serviciul Vamal.

În consecință unei agenți economici s-au arătat nemulțumiți de faptul că au pierdut această facilitate fiscală.

Monitorizarea de către Consiliul Concurenței a schemei de ajutor de stat existent referitor la scutirile aplicate la importul capacelor ”twist-off” din metale comune, a arătat că de această scutire de la taxa vamală nu mai beneficiază nici o persoană fizică sau juridică independentă. 

În consecință autoritatea a adoptat o decizie prin care se consată că taxa vamală la importul capacelor ”twist-off” din metale comune de 5%, nu constituie ajutor de stat.

Totodată obligă Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal ca să excludă măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existent care se raportează anual Consiliului Concurenței.

 Oportunitati