Rata omorurilor şi divorţurilor creşte, numărul căsătoriilor şi a şomerilor scade în Chişinău

shadow
Miercuri, 05.12.2018 07:10   740
Biroul Naţional de Statistică a plast pe site publicaţia "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2018", ce conţine o informaţie succintă privind situaţia social-economică a Capitalei în ianuarie-septembrie 2018.

Mold-street.com a făcut o selecţie de 10 indicatori statistici din această publicaţie, ce caracterizează evoluţia municipiului Chişinău în 9 luni din 2018.

1. În ianuarie-septembrie 2018 au fost înregistraţi 7.189 născuţi-vii, cu 2,6% mai puţini comparativ cu perioada similară din anul 2017, rata natalităţii constituind 11,6 născuţi-vii la 1.000 locuitori. În aceeaşi perioadă, numărul persoanelor decedate a crescut cu 0,7% - la 4.764.

2. Numărul omorurilor în municipiu a crescut cu 22,7% (27 de persoane au fost omorâte), în timp ce numărul total al infracţiunilor înregistrate a constituit 7.227 cazuri şi s-a micşorat cu 880 cazuri, în comparaţie cu ianuarie-septembrie 2017. Infracţiunile comise pe teritoriul municipiului Chişinău constituie 31,1% din numărul total de infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării. 

3. Una din două căsătorii înregistrate în Capitală se încheie cu divorţ. Astfel în 9 luni ale 2018 au fost înregistrate 4.130 căsătorii, în scădere cu 6,5% în comparaţie cu ianuarie-septembrie 2017, rata nupţialităţii constituind 6,7 căsătorii la 1.000 locuitori.

Advertisement

În schimb numărul divorţurilor oficial înregistrate a fost de 2.032, majorându-se cu 7,5% faţă de perioada anului trecut, ajungând la o medie de 3,3 divorţuri la 1.000 locuitori. 

4. Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III al anului 2018 a fost de 7.730,9 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,6%, şi depăşind media pe ţară cu 18,8%.

5. Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 octombrie 2018 a constituit 2.128 persoane, micşorându-se cu 30,1% comparativ cu 1 octombrie 2017.

6. În ianuarie-septembrie 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, producția industrială a fost mai mare cu 9,3%, ca urmare a creșterii în industria prelucrătoare cu 11,9%, și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 2,5%, în timp ce industria extractivă s-a prăbuşit cu 51%.

7. Investiţiile în active imobilizate au însumat 8.45 miliarde de lei, majorându-se cu 15,1% faţă de ianuarie-septembrie 2017. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 65,5%. Cea mai mare creştere de circa 3,3 ori a fost însă la investiţiile din contul bugetului de stat. Cota acestora este însă de 12% din total.

8. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 42,1 milioane, micşorându-se cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

9. În ianuarie-septembrie 2018 au fost date în exploatare 3.246 locuinţe (apartamente, case individuale de locuit) cu suprafaţa totală de 229.100 metri pătraţi, sau cu 28,4% mai puţin faţă de ianuarie-septembrie 2017.

10. 13.636 de turiști străini au vizitat municipiul Chişinău, prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor, în special din România (19,1%), Austria (10,7%), Germania (9%)şi Rusia (8,6%). În schimb numărul de turişti şi excursionişti care au plecat în străinătate, prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor, a fost de 14,9 ori mai mare, din care aproape 39% în Turcia şi peste 24% în Bulgaria.Oportunitati