Datorii de 63 miliarde și deficit de 5,54 miliarde lei planificate în bugetul de stat pentru 2019

shadow
Sâmbătă, 01.12.2018 07:20   1080
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019 a fost votat de 58 de deputați, în lectură finală de Parlament, cu numeroase amendamente și derogări, fără mari discții, care au durat doar câteva minute.

Astfel veniturile bugetului de stat pe anul 2019, se preconizează a fi în sumă totală de 42,12 miliarde lei, cu o creștere față de cel precizat, pentru 2018 cu 5,2 miliarde lei sau 14,1%.

Cresc venituri, dar cresc și cheltuielile

88,6% din venituri vor proveni din încasările din impozite și taxe, cu o creștere față de anul 2018 cu 12,6%. Intrările de granturi pentru susținerea bugetului și pentru proiectele finanțate din surse externe, se prognozează în sumă de 1,96 miliarde lei. Categoria Alte venituri va constitui 6,7% din buget.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2019 se prevăd în sumă de 47,66 miliarde lei, cu o creștere de 5,68 miliarde lei sau cu 13,5% comparativ cu cheltuielile prevăzute pentru anul 2018. Acestea sunt determinate de necesitatea asigurării financiare a priorităților ramurilor, conform documentelor de politici naționale și sectoriale.

Astfel, mijloacele financiare vor fi direcționate pentru Fondul rutier, inclusiv Programul de reparație a drumurilor publice naționale, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, Fondul pentru Eficiență Energetică, Fondul ecologic național, Fondul național pentru dezvoltare regională, Fondul de susținere a populației și Fondul viei și vinului.

AdvertisementMajorări de alocații sunt prevăzute pentru protecția socială – 2,2 miliarde lei sau cu 29,9% mai mult față de anul curent, pentru servicii în domeniul economiei – 737,2 milioane lei sau cu 9,9% în creștere față de 2018, pentru învațământ – 647,2 milioane lei sau cu 6,5% mai mult față de anul curent.

Deficit-record de 5,54 miliarde lei

Deficitul bugetului de stat este estimat la 5 538,7 mil.lei și urmează a fi finanțat atât din surse externe, cât și cele interne.

Conform estimărilor, soldul datoriei de stat la situația din 31 decembrie 2019 nu va depăși 63 miliarde lei, dintre care 59,1% datorie de stat externă și 40,9% datorie de stat internă, înregistrînd o majorare cu 6,04 miliarde lei față de valoarea precizată pentru sfârșitul anului 2018.

Potrivit autorilor la baza proiectului de buget au stat prognoza dezvoltării economiei și obiectivele politicii fiscale și vamale pe anul 2019.

Prognoza macroeconomică prevede că Produsul Intern Brut (PIB) în termeni reali față de anul 2018 va fi în creștere cu 4%. Conform estimărilor, în anul 2019, veniturile bugetului public național vor fi în creștere cu 9,4% față de anul curent, cheltuielile – cu 9,7%, deficitul bugetar atingând nivelul de 2,7% din PIB față de 2,6% în acest an. Totodată, exporturile vor crește, în anul 2019, cu circa 13,1%, iar importurile cu 9,4%.

Şi Fondul de remunerare a muncii se va majora în valori nominale cu 9,4%.Oportunitati