ANRCETI a stabilit plățiile de reglementare pe piețe cu o cifră de afaceri de circa 7 miliarde lei

shadow
Vineri, 26.10.2018 08:14   1111
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a menținut și pentru anul 2019, cuantumul plății de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice la nivelul de 0,3% din volumul venitului provenit din activitățile din acest domeniu.

La fel și cuantumul plății de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2019, a fost stabilit la nivel de 0,1% din venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale în anul 2018. Altfel spus plățile regulatorii au rămas la nivelul din ultimii ani.

Conform prevederilor legislației, ANRCETI stabilește anual cuantumul plăților de reglementare și monitorizare în domeniile comunicații electronice și comunicații poștale pentru anul următor în baza estimării volumului veniturilor provenite din activitățile din domeniul comunicațiilor electronice în mărime de până la 0,3% din volumul venitului estimat pentru anul respectiv.

Furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice au obligația să transfere plățile de reglementare și monitorizare pe contul curent al ANRCETI trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Advertisement

În același timp furnizorii care, împreună cu alți furnizori din același grup de întreprinderi, vor înregistra, în anul 2019, un volum de venituri cumulativ mai mic de 3.000 de lei nu vor achita plățile de reglementare și monitorizare.

Potrivit datelor ANRCETI la începutul acestui an erau 276 de furnizori activi de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului.

În anul 2017 volumul total al veniturilor în sectorul comunicațiilor electronice (telefonie mobilă, Internet mobil, telefonie fixă, Internet fix, transmisie și  retransmisie a programelor audiovizuale, alte activități în domeniul comunicațiilor electronice a constituit 6,62 miliarde lei, în scădere cu 106 milioane lei față de anul 2016.

În cazul comunicațiilor poștale, ANRCETI stabilește cuantumul plăților de reglementare și monitorizare pentru anul următor în mărime de până la 0,1% din venitul din vânzări al fiecărui furnizori de servicii poștale, provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale din anul anterior.

Furnizorii de servicii poștale au obligația să transfere plățile de reglementare și monitorizare pe contul curent al ANRCETI, integral, până pe 25 ianuarie 2019.

De notat că la 31 decembrie 2017, în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale erau înscriși 40 de furnizori. Dintre aceștia, 27 - dețin dreptul să furnizeze atât servicii din sfera serviciului poștal universal, cât și din afara sferei acestui serviciu, iar 13 - numai servicii din afara sferei serviciului poștal universal. Cea mai mare companie este Poșta Moldovei deținută de stat.

Valoarea veniturilor pe această piață a constituit în 2017 peste 320 milioane lei, în creștere cu 5% față de anul 2016.Oportunitati